«عليرضا ناصري» مدير عامل و عضو هيئت مديره صندوق ذخيره فرهنگيان شد

«عليرضا ناصري» مدير عامل و عضو هيئت مديره صندوق ذخيره فرهنگيان شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل حكم وزير آموزش و پرورش به شرح زير است:

  جناب آقاي دكتر عليرضا ناصري

در ميان عوامل مؤثر در ارتقاي كيفيت نظام آموزش و پرورش كشور، نيروي انساني و تقويت انگيزه‌هاي لازم براي بكارگيري دانش­ها و مهارت‌هاي كاركنان در راستاي تحقق اهداف سازماني اهميتي مضاعف را داراست و نقش صندوق ذخيره فرهنگيان كه با هدف سرمايه‌گذاري ذخاير اقتصادي فرهنگيان معزز تشكيل شده است در تقويت اين انگيزه بي‌بديل است.

بدين‌وسيله و با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنا‌ب‌عالي در بازار سرمايه و بنگاه‌هاي اقتصادي و با توجه به پيشنهاد مورخ 26/7/1395 هيأت مديره محترم صندوق، جنا‌ب­عالي را به عنوان مديرعامل و عضو هيأت مديره صندوق ذخيره فرهنگيان منصوب مي‌نمايم.

شفاف‌سازي رويدادهاي مالي و اطلاع­رساني كامل از عملكرد صندوق به فرهنگيان عزيز، رعايت دقيق قوانين و مقررات به ويژه قانون تجارت و تلاش براي كاهش هزينه‌هاي اداري و چابك‌سازي سازماني مورد تاكيد مي‌باشد.

توفيق روزافزون جناب‌عالي در انجام وظايف مندرج در اساسنامه صندوق با همراهي و همكاري ساير اعضاي محترم هيأت مديره و همكاران عزيز صندوق ذخيره را از خدوند منان مسئلت دارد.

«عليرضا ناصري» مدير عامل و عضو هيئت مديره صندوق ذخيره فرهنگيان شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل حكم وزير آموزش و پرورش به شرح زير است:

  جناب آقاي دكتر عليرضا ناصري

در ميان عوامل مؤثر در ارتقاي كيفيت نظام آموزش و پرورش كشور، نيروي انساني و تقويت انگيزه‌هاي لازم براي بكارگيري دانش­ها و مهارت‌هاي كاركنان در راستاي تحقق اهداف سازماني اهميتي مضاعف را داراست و نقش صندوق ذخيره فرهنگيان كه با هدف سرمايه‌گذاري ذخاير اقتصادي فرهنگيان معزز تشكيل شده است در تقويت اين انگيزه بي‌بديل است.

بدين‌وسيله و با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنا‌ب‌عالي در بازار سرمايه و بنگاه‌هاي اقتصادي و با توجه به پيشنهاد مورخ 26/7/1395 هيأت مديره محترم صندوق، جنا‌ب­عالي را به عنوان مديرعامل و عضو هيأت مديره صندوق ذخيره فرهنگيان منصوب مي‌نمايم.

شفاف‌سازي رويدادهاي مالي و اطلاع­رساني كامل از عملكرد صندوق به فرهنگيان عزيز، رعايت دقيق قوانين و مقررات به ويژه قانون تجارت و تلاش براي كاهش هزينه‌هاي اداري و چابك‌سازي سازماني مورد تاكيد مي‌باشد.

توفيق روزافزون جناب‌عالي در انجام وظايف مندرج در اساسنامه صندوق با همراهي و همكاري ساير اعضاي محترم هيأت مديره و همكاران عزيز صندوق ذخيره را از خدوند منان مسئلت دارد.

«عليرضا ناصري» مدير عامل و عضو هيئت مديره صندوق ذخيره فرهنگيان شد

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author