صادق زیباکلام در بازار کتاب بساط کرد/ رقابت میان روحانیون بالا گرفت

صادق زیباکلام در بازار کتاب بساط کرد/ رقابت میان روحانیون بالا گرفت
هفته اول خرداد ۹۵ هفته‌ای بود که نویسنده‌هایی از طبقه روحانیت حضور چشمگیری در میان نویسنده‌های پرفروش داشتند.

صادق زیباکلام در بازار کتاب بساط کرد/ رقابت میان روحانیون بالا گرفت

هفته اول خرداد ۹۵ هفته‌ای بود که نویسنده‌هایی از طبقه روحانیت حضور چشمگیری در میان نویسنده‌های پرفروش داشتند.
صادق زیباکلام در بازار کتاب بساط کرد/ رقابت میان روحانیون بالا گرفت

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author