ساخت و تجهیز هنرستان‌ها از اولویت‌های آموزش و پرورش است

ساخت و تجهیز هنرستان‌ها از اولویت‌های آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خبرگزاري فارس، سید مصطفی آذرکیش درخصوص تأکیدات رهبر معظم انقلاب در باره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای،  اظهاركرد :‌ یکی ازسیاست‌های اولویت‌دار آموزش و پرورش، توسعه آموزش‌های مهارت در شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای است .

مدیرکل دفترآموزش‌های کاردانش آموزش و پرورش  تصريح كرد : در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های رهبر معظم‌ انقلاب و تأکید ایشان بر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، در استان‌ها برنامه‌های مختلفی داشته‌ایم تا بتوانیم دانش‌افزایی و آگاهی بیشتری در این خصوص داشته باشیم که این از سیاست‌های اولویت‌دار آموزش و پرورش است و منبعث از سیاست اشتغال، برنامه ششم توسعه، نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های برنامه پنجم است .

وي افزود: در سند تحول بنیادین نیز به عملیاتی کردن این برنامه‌ها تأکید شده است و در استان‌های مختلف در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اقداماتی صورت گرفته است؛ آموزش و پرورش نیز توسعه فرهنگ کار و کار‌آفرینی را به طور جدی پیگیری می‌کند .

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش آموزش و پرورش با بیان اینکه اولویت با ساخت هنرستان‌هاست و در بحث کارهای عمرانی اولویت تجهیز هنرستان‌ها در درجه اول قرار دارد،‌ گفت: در سمت و سوی توسعه متوازن با بخشنامه صادر شده، اولویت با توسعه آموزش‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای است .

آذرکیش تصریح کرد: به آموزش و پرورش استان‌ها تأکید شده است توسعه متوازن را با اولویت توسعه آموزش‌های کاردانش و فنی و حرفه‌‌ای پیگیری کنید، چرا که این نیاز کشور است و بر این اساس در شاخه کاردانش نیز به جهت اینکه کانون آموزش، مشارکتی است، با کمک دستگاه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم

ساخت و تجهیز هنرستان‌ها از اولویت‌های آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خبرگزاري فارس، سید مصطفی آذرکیش درخصوص تأکیدات رهبر معظم انقلاب در باره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای،  اظهاركرد :‌ یکی ازسیاست‌های اولویت‌دار آموزش و پرورش، توسعه آموزش‌های مهارت در شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای است .

مدیرکل دفترآموزش‌های کاردانش آموزش و پرورش  تصريح كرد : در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های رهبر معظم‌ انقلاب و تأکید ایشان بر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، در استان‌ها برنامه‌های مختلفی داشته‌ایم تا بتوانیم دانش‌افزایی و آگاهی بیشتری در این خصوص داشته باشیم که این از سیاست‌های اولویت‌دار آموزش و پرورش است و منبعث از سیاست اشتغال، برنامه ششم توسعه، نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های برنامه پنجم است .

وي افزود: در سند تحول بنیادین نیز به عملیاتی کردن این برنامه‌ها تأکید شده است و در استان‌های مختلف در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اقداماتی صورت گرفته است؛ آموزش و پرورش نیز توسعه فرهنگ کار و کار‌آفرینی را به طور جدی پیگیری می‌کند .

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش آموزش و پرورش با بیان اینکه اولویت با ساخت هنرستان‌هاست و در بحث کارهای عمرانی اولویت تجهیز هنرستان‌ها در درجه اول قرار دارد،‌ گفت: در سمت و سوی توسعه متوازن با بخشنامه صادر شده، اولویت با توسعه آموزش‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای است .

آذرکیش تصریح کرد: به آموزش و پرورش استان‌ها تأکید شده است توسعه متوازن را با اولویت توسعه آموزش‌های کاردانش و فنی و حرفه‌‌ای پیگیری کنید، چرا که این نیاز کشور است و بر این اساس در شاخه کاردانش نیز به جهت اینکه کانون آموزش، مشارکتی است، با کمک دستگاه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم

ساخت و تجهیز هنرستان‌ها از اولویت‌های آموزش و پرورش است

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author