زنگ بازگشایی مدارس در هرمزگان طنین انداز شد

زنگ بازگشایی مدارس در هرمزگان طنین انداز شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان هرمزگان، با حضوردکتر نوید ادهم ،دبیرکل شورای آموزش و پرورش، زنگ بازگشایی مدارس استان هرمزگان در جوار آب های نیلگون خلیج فارس طنین انداز شد.

بر اساس اين گزارش، 320 هزار دانش آموز درسه هزار و 481 آموزشگاه، سال جدید تحصیلی را آغاز کردند.

زنگ بازگشایی مدارس در هرمزگان طنین انداز شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان هرمزگان، با حضوردکتر نوید ادهم ،دبیرکل شورای آموزش و پرورش، زنگ بازگشایی مدارس استان هرمزگان در جوار آب های نیلگون خلیج فارس طنین انداز شد.

بر اساس اين گزارش، 320 هزار دانش آموز درسه هزار و 481 آموزشگاه، سال جدید تحصیلی را آغاز کردند.

زنگ بازگشایی مدارس در هرمزگان طنین انداز شد

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author