راهیابی463 دانش آموز مازندرانی به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور

راهیابی463 دانش آموز مازندرانی به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور

به گزارش مركز اطلاع رسانی  وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سیدعلی قاسمی با بيان اين كه 463 دانش آموز استان به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور راه یافتند ، اظهاركرد : مرحله اول آزمون المپیادهای علمی در بهمن 94 همزمان در سراسر کشور برگزار شد از 6 هزار و 845 شرکت کننده در استان 463  نفر از دانش آموزان توانستند به مرحله دوم راه پیدا کنند .

مدیرکل آموزش و پرورش  استان مازندران افزود: در این مرحله  100 نفر از دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه یک ساری به مرحله بعد راه یافتند که این درصد قبولی بی سابقه بوده و 41 درصد شرکت کنندگان را شامل شده است .

وي خاطر نشان کرد: تعداد 333 دانش آموز مازندرانی راه یافته به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور از مراکز استعدادهای درخشان استان و 130 نفر مابقی از سایر مدارس بوده اند.

قاسمی این تعداد قبولی در المپیادهای علمی را در تاریخ آموزش و پرورش مازندران بی نظیر خواند و افزود: شهرستانهای بابل با 152 قبولی ، ناحیه یک ساری با 123 قبولی و تنکابن با 40  قبولی رتبه­های اول تا سوم این رقابت علمی را در بین شهرهای مختلف استان بدست آوردند .

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران تصریح کرد: تلاش می کنیم تا این 463 دانش آموز با آمادگی مضاعفی در مرحله دوم آزمون المپیادهای علمی حضور یابند . در همین راستا برای راه یافته گان به مرحله دوم یک دوره کلاس آموزشی متمرکز با حضور اساتید مجرب و دارندگان مدال های جهانی و کشوری برای کلیه رشته ها در دبیرستانهای استعدادهای درخشان شهید بهشتی ساری ناحیه یک ساری و شهید بهشتی بابل برگزار خواهد شد

راهیابی463 دانش آموز مازندرانی به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور

به گزارش مركز اطلاع رسانی  وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سیدعلی قاسمی با بيان اين كه 463 دانش آموز استان به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور راه یافتند ، اظهاركرد : مرحله اول آزمون المپیادهای علمی در بهمن 94 همزمان در سراسر کشور برگزار شد از 6 هزار و 845 شرکت کننده در استان 463  نفر از دانش آموزان توانستند به مرحله دوم راه پیدا کنند .

مدیرکل آموزش و پرورش  استان مازندران افزود: در این مرحله  100 نفر از دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه یک ساری به مرحله بعد راه یافتند که این درصد قبولی بی سابقه بوده و 41 درصد شرکت کنندگان را شامل شده است .

وي خاطر نشان کرد: تعداد 333 دانش آموز مازندرانی راه یافته به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور از مراکز استعدادهای درخشان استان و 130 نفر مابقی از سایر مدارس بوده اند.

قاسمی این تعداد قبولی در المپیادهای علمی را در تاریخ آموزش و پرورش مازندران بی نظیر خواند و افزود: شهرستانهای بابل با 152 قبولی ، ناحیه یک ساری با 123 قبولی و تنکابن با 40  قبولی رتبه­های اول تا سوم این رقابت علمی را در بین شهرهای مختلف استان بدست آوردند .

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران تصریح کرد: تلاش می کنیم تا این 463 دانش آموز با آمادگی مضاعفی در مرحله دوم آزمون المپیادهای علمی حضور یابند . در همین راستا برای راه یافته گان به مرحله دوم یک دوره کلاس آموزشی متمرکز با حضور اساتید مجرب و دارندگان مدال های جهانی و کشوری برای کلیه رشته ها در دبیرستانهای استعدادهای درخشان شهید بهشتی ساری ناحیه یک ساری و شهید بهشتی بابل برگزار خواهد شد

راهیابی463 دانش آموز مازندرانی به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور

بک لینک رنک 4

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author