درخواست از جهانگیری برای پاسخگویی در خصوص سرنوشت تخلف میلیاردی/ فاجعه اقتصادی در دولت یازدهم

درخواست از جهانگیری برای پاسخگویی در خصوص سرنوشت تخلف میلیاردی/ فاجعه اقتصادی در دولت یازدهم
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای خطاب به جهانگیری اعلام کرد خواهشمند است به جای اینکه همواره اتهامات ثابت‌نشده‌ را به دولت‌های پیشین نسبت دهید، درباره تخلف میلیاردی پاسخ‌گو باشید.

درخواست از جهانگیری برای پاسخگویی در خصوص سرنوشت تخلف میلیاردی/ فاجعه اقتصادی در دولت یازدهم

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای خطاب به جهانگیری اعلام کرد خواهشمند است به جای اینکه همواره اتهامات ثابت‌نشده‌ را به دولت‌های پیشین نسبت دهید، درباره تخلف میلیاردی پاسخ‌گو باشید.
درخواست از جهانگیری برای پاسخگویی در خصوص سرنوشت تخلف میلیاردی/ فاجعه اقتصادی در دولت یازدهم

فروش بک لینک

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author