حمايت از توليد داخل اولويت آموزش و پرورش در چاپ كتاب هاي درسي است

حمايت از توليد داخل اولويت آموزش و پرورش در چاپ كتاب هاي درسي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حجت الاسلام محي الدّين بهرام محمديان با بيان اينكه چاپ كتب درسي در دو شركت چاپ و نشر و افست كه وابسته به آموزش و پرورش هستند صورت مي گيرد؛ اظهار كرد: بنا به توصيه هاي وزيرآموزش وپرورش در تمام مراحل تهيه، توليد و چاپ كتاب هاي درسي به ويژه خريد كاغذ حمايت از توليد داخلي اولويت اصلي ما بوده و اين موضوع به عنوان يك سياست راهبردي  به اطلاع شركت هاي توليد كننده كتاب هاي درسي رسيده است.

وي با بيان اينكه شركت افست در سال 94، ده  هزار تُن كاغذ از شركت هاي چوب وكاغذ مازندران خريداري كرده است، تصريح كرد: با توجه به كيفيت پايين كاغذ داخلي نسبت به مشابه خارجي آن ، شركت هايي كه طرف قرارداد آموزش و پرورش هستند  به جاي استفاده از كاغذ هاي خارجي با هدف حمايت از توليد داخلي اقدام به خريد كاغذ از شركت هاي ايراني كرده  و به حمايت خود از توليدات داخلي ادامه خواهند داد.

محمديان اضافه كرد: واقعيت اين است كه تا بهبود كاغذ داخلي و رسيدن به كيفيت مطلوب، ولو نزديك به كيفيت كاغذ خارجي راه درازي در پيش است و همانند گذشته دو شركت افست و چاپ و نشر، براي رسيدن به توليد كاغذ مطلوب مددرسان و حامي توليد كنندگان داخلي خواهند بود.

حمايت از توليد داخل اولويت آموزش و پرورش در چاپ كتاب هاي درسي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حجت الاسلام محي الدّين بهرام محمديان با بيان اينكه چاپ كتب درسي در دو شركت چاپ و نشر و افست كه وابسته به آموزش و پرورش هستند صورت مي گيرد؛ اظهار كرد: بنا به توصيه هاي وزيرآموزش وپرورش در تمام مراحل تهيه، توليد و چاپ كتاب هاي درسي به ويژه خريد كاغذ حمايت از توليد داخلي اولويت اصلي ما بوده و اين موضوع به عنوان يك سياست راهبردي  به اطلاع شركت هاي توليد كننده كتاب هاي درسي رسيده است.

وي با بيان اينكه شركت افست در سال 94، ده  هزار تُن كاغذ از شركت هاي چوب وكاغذ مازندران خريداري كرده است، تصريح كرد: با توجه به كيفيت پايين كاغذ داخلي نسبت به مشابه خارجي آن ، شركت هايي كه طرف قرارداد آموزش و پرورش هستند  به جاي استفاده از كاغذ هاي خارجي با هدف حمايت از توليد داخلي اقدام به خريد كاغذ از شركت هاي ايراني كرده  و به حمايت خود از توليدات داخلي ادامه خواهند داد.

محمديان اضافه كرد: واقعيت اين است كه تا بهبود كاغذ داخلي و رسيدن به كيفيت مطلوب، ولو نزديك به كيفيت كاغذ خارجي راه درازي در پيش است و همانند گذشته دو شركت افست و چاپ و نشر، براي رسيدن به توليد كاغذ مطلوب مددرسان و حامي توليد كنندگان داخلي خواهند بود.

حمايت از توليد داخل اولويت آموزش و پرورش در چاپ كتاب هاي درسي است

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author