برگزاري هجدهمین جشنواره جوان خوازمی با حضور 242 دانش آموز استان

برگزاري هجدهمین جشنواره جوان خوازمی با حضور 242 دانش آموز استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بیگی اظهاركرد: این جشنواره در 16 گروه علمی برق و اکترونیک، مکاترونیک، مکانیک، عمران و معماری، کامپیوتر، کشاورزی و منابع طبیعی ، ریاضی، شیمی، فیزیک و نجوم، علوم زیستی و پزشکی، نانوتکنولوژی، علوم اجتماعی و روان شناسی، علوم دینی و قرآن، پژوهش زبان و ادبیات فارسی و سایر گروه های علمی برگزار شده است.

مدیركل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به برگزاری این جشنواره در دو مرحله منطقه ای و استانی، از ارسال 246 طرح به دبیرخانه استانی این جشنواره خبر داد و تصريح كرد: پس از داوری غیر حضوری، از 242 دانش آموز جهت دفاع حضوری از 170 طرح ابتکاری خود دعوت شد.

وی خاطر نشان کرد: ادارات آموزش و پرورش شهربابک با ارسال «28 طرح»،  بردسیر «24 طرح» و ناحیه دو« 22 طرح»به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از لحاظ تعداد طرح های ارائه شده به دبیر خانه استانی این جشنواره به خود اختصاص داده اند.

محسن بیگی افزود: بیشترین طرح های ارائه شده به ترتیب در گروه های علمی زبان و ادبیات فارسی« 45 طرح» علوم زیستی و پزشکی« 33 طرح» و علوم اجتماعی و روان شناسی« 32 طرح » می باشد.

مدیركل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: نتایج این جشنواره یک هفته بعد اعلام خواهد شد و طرح های برگزیده جشنواره به دبیر خانه کشوری جشنواره جوان خوارزمی ارسال می شوند.

وی افزود: استان کرمان رتبه سوم کشوری هفدهمین  جشنواره جوان خوارزمی را در تابستان 94 بعد از استان های تهران و فارس کسب کرده بود.

برگزاري هجدهمین جشنواره جوان خوازمی با حضور 242 دانش آموز استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بیگی اظهاركرد: این جشنواره در 16 گروه علمی برق و اکترونیک، مکاترونیک، مکانیک، عمران و معماری، کامپیوتر، کشاورزی و منابع طبیعی ، ریاضی، شیمی، فیزیک و نجوم، علوم زیستی و پزشکی، نانوتکنولوژی، علوم اجتماعی و روان شناسی، علوم دینی و قرآن، پژوهش زبان و ادبیات فارسی و سایر گروه های علمی برگزار شده است.

مدیركل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به برگزاری این جشنواره در دو مرحله منطقه ای و استانی، از ارسال 246 طرح به دبیرخانه استانی این جشنواره خبر داد و تصريح كرد: پس از داوری غیر حضوری، از 242 دانش آموز جهت دفاع حضوری از 170 طرح ابتکاری خود دعوت شد.

وی خاطر نشان کرد: ادارات آموزش و پرورش شهربابک با ارسال «28 طرح»،  بردسیر «24 طرح» و ناحیه دو« 22 طرح»به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از لحاظ تعداد طرح های ارائه شده به دبیر خانه استانی این جشنواره به خود اختصاص داده اند.

محسن بیگی افزود: بیشترین طرح های ارائه شده به ترتیب در گروه های علمی زبان و ادبیات فارسی« 45 طرح» علوم زیستی و پزشکی« 33 طرح» و علوم اجتماعی و روان شناسی« 32 طرح » می باشد.

مدیركل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: نتایج این جشنواره یک هفته بعد اعلام خواهد شد و طرح های برگزیده جشنواره به دبیر خانه کشوری جشنواره جوان خوارزمی ارسال می شوند.

وی افزود: استان کرمان رتبه سوم کشوری هفدهمین  جشنواره جوان خوارزمی را در تابستان 94 بعد از استان های تهران و فارس کسب کرده بود.

برگزاري هجدهمین جشنواره جوان خوازمی با حضور 242 دانش آموز استان

خرید بک لینک

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author