برای هر منطقه آموزشی در اصفهان یک پژوهش‌سرا داریم

برای هر منطقه آموزشی در اصفهان یک پژوهش‌سرا داریم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان ، محمدحسن قائدی‌ها  در آیین افتتاح اولین پژوهش‌سرای استاندارد کشور، اظهار کرد: پژوهش‌سرا جایگاهی است که علم ریشه‌یابی شده و دانش آموزان در یک فضای آماده و با تجهیزات به تحقیق می‌پردازند.

مدیرکل آموزش ‌و پرورش استان اصفهان عنوان کرد: برای نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی باید پا را از کلاس، میز و نیمکت فراتر بگذاریم و اگر قرار باشد خلاقیت محور کار آموزش ‌و پرورش باشد، توانمندی حل مسأله در دانش‌آموز ایجاد شود و دانش‌آموز کارآفرین شود نیاز به فضا و بسترسازی دارد.

قائدی‌ها بیان کرد: امروز در روزهای پایانی هفته دولت و به واسطه تلاش همکاران در آموزش‌ و پرورش استان، 9 پژوهش‌سرای جدید به تعداد پژوهش‌سراها اضافه می‌شود، در این دولت تعداد پژوهش‌سراها 100 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه هم ‌اکنون تقریباً هر منطقه یک پژوهش‌سرا دارد، تصریح کرد: 40 منطقه آموزشی داریم و امروز با افتتاح 9 پژوهش‌سرا، در مجموع 39 پژوهش‌سرا خواهیم داشت.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان اصفهان ادامه داد: برگزاری مسابقات متعدد مانند مسابقات دومینو و…، استانداردسازی فعالیت‌های متعدد پژوهش‌سراها، تشکیل 13 دبیرخانه استانی در رشته‌های مختلف، تأسیس دو آزمایشگاه بزرگ نانو تکنولوژی و تخصیص بیش از 230 میلیون تومان برای تجهیز پژوهش‌سراها در دولت یازدهم انجام شده است.

برای هر منطقه آموزشی در اصفهان یک پژوهش‌سرا داریم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان ، محمدحسن قائدی‌ها  در آیین افتتاح اولین پژوهش‌سرای استاندارد کشور، اظهار کرد: پژوهش‌سرا جایگاهی است که علم ریشه‌یابی شده و دانش آموزان در یک فضای آماده و با تجهیزات به تحقیق می‌پردازند.

مدیرکل آموزش ‌و پرورش استان اصفهان عنوان کرد: برای نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی باید پا را از کلاس، میز و نیمکت فراتر بگذاریم و اگر قرار باشد خلاقیت محور کار آموزش ‌و پرورش باشد، توانمندی حل مسأله در دانش‌آموز ایجاد شود و دانش‌آموز کارآفرین شود نیاز به فضا و بسترسازی دارد.

قائدی‌ها بیان کرد: امروز در روزهای پایانی هفته دولت و به واسطه تلاش همکاران در آموزش‌ و پرورش استان، 9 پژوهش‌سرای جدید به تعداد پژوهش‌سراها اضافه می‌شود، در این دولت تعداد پژوهش‌سراها 100 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه هم ‌اکنون تقریباً هر منطقه یک پژوهش‌سرا دارد، تصریح کرد: 40 منطقه آموزشی داریم و امروز با افتتاح 9 پژوهش‌سرا، در مجموع 39 پژوهش‌سرا خواهیم داشت.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان اصفهان ادامه داد: برگزاری مسابقات متعدد مانند مسابقات دومینو و…، استانداردسازی فعالیت‌های متعدد پژوهش‌سراها، تشکیل 13 دبیرخانه استانی در رشته‌های مختلف، تأسیس دو آزمایشگاه بزرگ نانو تکنولوژی و تخصیص بیش از 230 میلیون تومان برای تجهیز پژوهش‌سراها در دولت یازدهم انجام شده است.

برای هر منطقه آموزشی در اصفهان یک پژوهش‌سرا داریم

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author