با آرمانهای مقدس شهدا میثاقی دوباره بست

با آرمانهای مقدس شهدا میثاقی دوباره بست

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پروررش به نقل از استان سیستان و بلوچستان، علی اصغر فانی در نخستین برنامه سفر یک روزه خود به استان سیستان و بلوچستان در گلزار شهدا حضور یافت.

بر این اساس؛ وی ضمن دیدار با خانواده معلم شهید جواد نوروزی به غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای فرهنگی پرداخت.

گفتنی است؛ وزیر آموزش و پرورش به منظور حضور بر سر مزار معلم فداکار حمیدرضا گنگوزهی، دیدار با خانواده وی، دیدار با فرهنگیان شهرستان خاش، شرکت در همایش استانی معلمان فداکار و شرکت در شورای آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به این استان سفر کرده است.

با آرمانهای مقدس شهدا میثاقی دوباره بست

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پروررش به نقل از استان سیستان و بلوچستان، علی اصغر فانی در نخستین برنامه سفر یک روزه خود به استان سیستان و بلوچستان در گلزار شهدا حضور یافت.

بر این اساس؛ وی ضمن دیدار با خانواده معلم شهید جواد نوروزی به غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای فرهنگی پرداخت.

گفتنی است؛ وزیر آموزش و پرورش به منظور حضور بر سر مزار معلم فداکار حمیدرضا گنگوزهی، دیدار با خانواده وی، دیدار با فرهنگیان شهرستان خاش، شرکت در همایش استانی معلمان فداکار و شرکت در شورای آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به این استان سفر کرده است.

با آرمانهای مقدس شهدا میثاقی دوباره بست

بک لینک رنک 4

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author