بايد نیروی مشاور مدارس دوره های متوسطه دوم و ابتدایی را تا پایان برنامه ششم توسعه تامین كنيم

بايد نیروی مشاور مدارس دوره های متوسطه دوم و ابتدایی را تا پایان برنامه ششم توسعه تامین كنيم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، حمیدرضا کفاش در خصوص حل مشکل کمبود مشاور در مدارس دوره های متوسطه دوم و ابتدایی، اظهار کرد: در حال حاضر 17 هزار نمشاور در كشور فعاليت مي كنند که در دوره متوسطه دوم و ابتدايي با كمبود مشاور مواجه هستيم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش با اشاره به اینکه حتی در برنامه درس ملی نیز تعداد کم نیروهای مشاور قابل پیگیری است، تصريح كرد : زمانی سند برنامه درس ملی به طور مطلوب اجرا می شود که در هر دوره تعداد نیروهای مشاور مناسب باشد.

وي با بيان اين كه كمبود نیروهای مشاور در مدارس باید از طریق سفارش به دانشگاه فرهنگیان تامين شود، خاطرنشان كرد: این موضوع باید در اولویت کارها باشد و به لحاظ تربیتی و تحصیلی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه در دوره های متوسطه دوم و ابتدایی نيروي مشاور مدارس را تامین كنيم.

بايد نیروی مشاور مدارس دوره های متوسطه دوم و ابتدایی را تا پایان برنامه ششم توسعه تامین كنيم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، حمیدرضا کفاش در خصوص حل مشکل کمبود مشاور در مدارس دوره های متوسطه دوم و ابتدایی، اظهار کرد: در حال حاضر 17 هزار نمشاور در كشور فعاليت مي كنند که در دوره متوسطه دوم و ابتدايي با كمبود مشاور مواجه هستيم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش با اشاره به اینکه حتی در برنامه درس ملی نیز تعداد کم نیروهای مشاور قابل پیگیری است، تصريح كرد : زمانی سند برنامه درس ملی به طور مطلوب اجرا می شود که در هر دوره تعداد نیروهای مشاور مناسب باشد.

وي با بيان اين كه كمبود نیروهای مشاور در مدارس باید از طریق سفارش به دانشگاه فرهنگیان تامين شود، خاطرنشان كرد: این موضوع باید در اولویت کارها باشد و به لحاظ تربیتی و تحصیلی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه در دوره های متوسطه دوم و ابتدایی نيروي مشاور مدارس را تامین كنيم.

بايد نیروی مشاور مدارس دوره های متوسطه دوم و ابتدایی را تا پایان برنامه ششم توسعه تامین كنيم

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author