اگر مسائل آموزش و پرورش حل نشود حقیقتا مسائل کشور حل نخواهد شد

اگر مسائل آموزش و پرورش حل نشود حقیقتا مسائل کشور حل نخواهد شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران ، داوود محمدی اظهار داشت : اگر مسائل آموزش و پرورش به درستی حل نشود حقیقتا مسائل کشور حل نخواهد شد .

وی افزود : اگر قرار است توسعه را محور برنامه ششم قرار دهیم این توسعه ابتدا باید از آموزش و پرورش آغاز شود .

محمدی بااشاره به بحث پیچیدگی و دشواری های بسیار ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش تاکید کرد : آموزش و پرورش جایی نیست که نیروی غیر متخصص در آن وارد شود وگرنه توسعه ای در آن اتفاق نمی افتد بلکه باید نیروهای کاملا متخصص ، متعهد و با دانش و بینش در آن به خدمت گرفته شود .

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل و مشکلات فراوان در آموزش و پرورش به ویژه در بحث مدارس استیجاری و نیروی انسانی تصریح کرد : باید با یک برنامه ریزی مدون ، منظم و کاملا تخصصی بر این مشکلات فائق آمد .

وي با تاکید بر اینکه در آموزش و پرورش نسبت به موضوعات و مسائل مختلف نمی توان یکسان برخورد کرد ، خاطرنشان کرد : شهرستان های استان تهران با توجه به قرار گرفتن در کنار کلان شهر تهران و همچنین جوابگو نبودن تهران به نیازهای متقاضیان مشکلاتی را برای آن بوجود آورده است که باید به شکل ویژه به آنها پرداخته و رسیدگی شود .

اگر مسائل آموزش و پرورش حل نشود حقیقتا مسائل کشور حل نخواهد شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران ، داوود محمدی اظهار داشت : اگر مسائل آموزش و پرورش به درستی حل نشود حقیقتا مسائل کشور حل نخواهد شد .

وی افزود : اگر قرار است توسعه را محور برنامه ششم قرار دهیم این توسعه ابتدا باید از آموزش و پرورش آغاز شود .

محمدی بااشاره به بحث پیچیدگی و دشواری های بسیار ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش تاکید کرد : آموزش و پرورش جایی نیست که نیروی غیر متخصص در آن وارد شود وگرنه توسعه ای در آن اتفاق نمی افتد بلکه باید نیروهای کاملا متخصص ، متعهد و با دانش و بینش در آن به خدمت گرفته شود .

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل و مشکلات فراوان در آموزش و پرورش به ویژه در بحث مدارس استیجاری و نیروی انسانی تصریح کرد : باید با یک برنامه ریزی مدون ، منظم و کاملا تخصصی بر این مشکلات فائق آمد .

وي با تاکید بر اینکه در آموزش و پرورش نسبت به موضوعات و مسائل مختلف نمی توان یکسان برخورد کرد ، خاطرنشان کرد : شهرستان های استان تهران با توجه به قرار گرفتن در کنار کلان شهر تهران و همچنین جوابگو نبودن تهران به نیازهای متقاضیان مشکلاتی را برای آن بوجود آورده است که باید به شکل ویژه به آنها پرداخته و رسیدگی شود .

اگر مسائل آموزش و پرورش حل نشود حقیقتا مسائل کشور حل نخواهد شد

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author