اسکان بيش از 107 هزار نفر روز در مدارس و مراکز اقامتی فرهنگیان استان

اسکان بيش از 107 هزار نفر روز در مدارس و مراکز اقامتی فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام ، علی بیرانوند اظهاركرد: تاکنون 107 هزار 413 نفرروز درقالب 88هزارو 563 نفرروز فرهنگی و18 هزار و850 نفر روز درستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش واقامت یافته اند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ايلام تصريح كرد :  تاکنون 107 هزار 413 نفرروز درقالب  88هزارو 563 نفرروز فرهنگی  و18 هزار و850 نفر روز سایر مشاغل درستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش واقامت یافته اند.

وي خاطرنشان کرد: این تعداد در مجموع 8هزار و593 خانوارکه شامل 7هزار و85خانوار فرهنگی و 1هزار و508خانوار غیر فرهنگی می باشند.

اسکان بيش از 107 هزار نفر روز در مدارس و مراکز اقامتی فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام ، علی بیرانوند اظهاركرد: تاکنون 107 هزار 413 نفرروز درقالب 88هزارو 563 نفرروز فرهنگی و18 هزار و850 نفر روز درستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش واقامت یافته اند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ايلام تصريح كرد :  تاکنون 107 هزار 413 نفرروز درقالب  88هزارو 563 نفرروز فرهنگی  و18 هزار و850 نفر روز سایر مشاغل درستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش واقامت یافته اند.

وي خاطرنشان کرد: این تعداد در مجموع 8هزار و593 خانوارکه شامل 7هزار و85خانوار فرهنگی و 1هزار و508خانوار غیر فرهنگی می باشند.

اسکان بيش از 107 هزار نفر روز در مدارس و مراکز اقامتی فرهنگیان استان

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author