برجام فرجامی نداشت/ امید به برجام ضربه زدن به مردم است/ مسؤولان تاکنون به شعار اقتصاد مقاومتی رهبری لبیک جدی نگفتند
description

برجام فرجامی نداشت/ امید به برجام ضربه زدن به مردم است/ مسؤولان تاکنون به شعار اقتصاد مقاومتی رهبری لبیک جدی نگفتند

برجام فرجامی نداشت/ امید به برجام ضربه زدن به مردم است/ مسؤولان تاکنون به شعار اقتصاد مقاومتی رهبری لبیک جدی …