تشریح آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان؛ ایرادات شورای نگهبان به لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی می‌شود
description

تشریح آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان؛ ایرادات شورای نگهبان به لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی می‌شود

تشریح آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با تشریح آخرین وضعیت …