سیاستهای ضد ایرانی بن سلمان با شکست روبرو شده است

سیاستهای ضد ایرانی بن سلمان با شکست روبرو شده است
سیاستهای ضد ایرانی بن سلمان با شکست روبرو شده است

روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل در یادداشتی نوشت: در حالی که به نظر می رسد «بن سلمان» ولیعهد عربستان از قدرت زیادی در داخل کشور برخوردار است، اما وی در حوزه سیاست خارجی نه تنها موفقیتی کسب نکرده که صدمات و شکستهایی را نیز متحمل شده است.

تاگس اشپیگل با اشاره به اینکه بن سلمان به شدت عربستان را تحت کنترل خود در آورده است، افزود: بن سلمان سعی دارد تا برای قدرتمند جلوه دادن عربستان در منطقه خاورمیانه به هر دستاویزی چنگ زند و این امر نگرانی هایی را در خاندان سلطنتی سعودی بدنبال داشته است.

این روزنامه آلمانی در ادامه آورده است: سعودی ها ۴ سال و اندی است که حتی با بمباران های پیاپی یمن نتوانسته اند به هدف مدنظر خود دست پیدا کنند و همین سبب شده تا اعتبار خاندان سعودی زیر سوال رود، بگونه ای که حتی این امر را می توان به شکست قابل ملاحظه ای برای سعودی ها تلقی کرد.

در بخش دیگری از این یادداشت با اشاره به تلاش ها، اقدامات و برنامه های دولت سعودی علیه ایران آمده است: عدم موفقیت سعودی ها در منازعات خود با دولت ایران اکنون شرایط را بگونه ای رقم زده تا تهران بتواند نسبت به مواضع رئیس جمهوری آمریکا خود را بی تفاوت نشان دهد. به اجمال می توان گفت که بن سلمان هر چه در کشور خود احساس اطمینان از قدرت را دارد، اما در عرصه سیاست خارجی اینگونه نیست. ولیعهد عربستان نمی تواند ادعا کند که با توجه به شکست برنامه های ضد ایرانی از قدرت قابل توجهی در منطقه برخوردار است.

label,

About the author