800 دانش آموز استان به عنوان سفیران سلامت درمدارس فعالیت دارند

800 دانش آموز استان به عنوان سفیران سلامت درمدارس فعالیت دارند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، محمدرضا جهان درآیین نمادین طرح سلامت در مدرسه دخترانه حضرت معصومه سرخه اظهاركرد : طرح تربیت سفیران سلامت با محوریت مدارس در راستای اجرای برنامه های ارتقای سلامت و آگاهی بخشی به دانش آموزان و مردم جهت انجام راهکارهای خود مراقبتی دراستان اجرا می شود.

وی تصريح کرد : در این طرح حدود 800  دانش آموز دختر و پسر در  70 مدرسه دوره متوسطه  دوم استان سمنان  به عنوان سفیران سلامت مدرسه ها در راستای اجرای برنامه‌های ارتقای سلامت و آگاهی‌بخشی به دیگر دانش آموزان و عموم مردم جهت انجام راهکارهای خودمراقبتی مشارکت می کنند.

800 دانش آموز استان به عنوان سفیران سلامت درمدارس فعالیت دارند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، محمدرضا جهان درآیین نمادین طرح سلامت در مدرسه دخترانه حضرت معصومه سرخه اظهاركرد : طرح تربیت سفیران سلامت با محوریت مدارس در راستای اجرای برنامه های ارتقای سلامت و آگاهی بخشی به دانش آموزان و مردم جهت انجام راهکارهای خود مراقبتی دراستان اجرا می شود.

وی تصريح کرد : در این طرح حدود 800  دانش آموز دختر و پسر در  70 مدرسه دوره متوسطه  دوم استان سمنان  به عنوان سفیران سلامت مدرسه ها در راستای اجرای برنامه‌های ارتقای سلامت و آگاهی‌بخشی به دیگر دانش آموزان و عموم مردم جهت انجام راهکارهای خودمراقبتی مشارکت می کنند.

800 دانش آموز استان به عنوان سفیران سلامت درمدارس فعالیت دارند

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author