57 هزار و 62 نفر روز خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش شدند

57 هزار و 62 نفر روز خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش شدند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قزوين، سالار قاسمی گفت: ستاد اسکان فرهنگیان و ستادهای ذیربط میزبان بسیاری از مسافران نوروزی در این ایام بوده است.

وی افزود: همزمان با آغاز تعطیلات نوروزی، فرهنگیان و غیر فرهنگیان از سایر استان‌های کشور، قزوین را به عنوان اقامت و استراحتگاه خود انتخاب کرده‌اند‌ که موجب افتخار برای بنده و همکاران عزیزم می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: ستاد اسکان فرهنگیان و مراکز خدماتی، رفاهی زیر نظر آموزش و پرورش علاوه بر خدمت‌رسانی به فرهنگیان، میزبان غیر فرهنگیان و مسافران در محل‌های یاد شده بود.

قاسمی بیان کرد: از تاریخ 27 اسفند ماه 94 لغایت 12 فروردین 95 8 هزار و 606 خانوار در ستادهای اسکان نوروزی استان قزوین اقامت داشته‌اند که از این تعداد 6 هزار و 509 نفر فرهنگی و دو هزار و 97 نفر نیز غیر فرهنگی بودند.

وي تصریح کرد: ستادهای اسکان استان قزوین میزبان بیست و یک هزار و 846 نفر فرهنگی و 6788 نفر غیر فرهنگی بوده که در مجموع 28 هزار و 634 نفر در این ستادها اقامت داشته‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین به آمار اقامت مسافران بر اساس نفر روز اشاره کرد و یادآور شد: مجموع اقامت‌کنندگان در این راستا برابر 57 هزار و 62 نفر بوده که از این تعداد 43 هزار و 525 نفر فرهنگی و 13 هزار و 537 نفر نیز غیر فرهنگی هستند.

قاسمی خاطر نشان کرد: ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان استان قزوین تا دوازدهم فروردین ماه 95 فعال و میزبان مسافران بوده است.

57 هزار و 62 نفر روز خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش شدند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قزوين، سالار قاسمی گفت: ستاد اسکان فرهنگیان و ستادهای ذیربط میزبان بسیاری از مسافران نوروزی در این ایام بوده است.

وی افزود: همزمان با آغاز تعطیلات نوروزی، فرهنگیان و غیر فرهنگیان از سایر استان‌های کشور، قزوین را به عنوان اقامت و استراحتگاه خود انتخاب کرده‌اند‌ که موجب افتخار برای بنده و همکاران عزیزم می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: ستاد اسکان فرهنگیان و مراکز خدماتی، رفاهی زیر نظر آموزش و پرورش علاوه بر خدمت‌رسانی به فرهنگیان، میزبان غیر فرهنگیان و مسافران در محل‌های یاد شده بود.

قاسمی بیان کرد: از تاریخ 27 اسفند ماه 94 لغایت 12 فروردین 95 8 هزار و 606 خانوار در ستادهای اسکان نوروزی استان قزوین اقامت داشته‌اند که از این تعداد 6 هزار و 509 نفر فرهنگی و دو هزار و 97 نفر نیز غیر فرهنگی بودند.

وي تصریح کرد: ستادهای اسکان استان قزوین میزبان بیست و یک هزار و 846 نفر فرهنگی و 6788 نفر غیر فرهنگی بوده که در مجموع 28 هزار و 634 نفر در این ستادها اقامت داشته‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین به آمار اقامت مسافران بر اساس نفر روز اشاره کرد و یادآور شد: مجموع اقامت‌کنندگان در این راستا برابر 57 هزار و 62 نفر بوده که از این تعداد 43 هزار و 525 نفر فرهنگی و 13 هزار و 537 نفر نیز غیر فرهنگی هستند.

قاسمی خاطر نشان کرد: ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان استان قزوین تا دوازدهم فروردین ماه 95 فعال و میزبان مسافران بوده است.

57 هزار و 62 نفر روز خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش شدند

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author