500 هزاردانش آموز سفيرسلامت در جامعه هستند

500 هزاردانش آموز سفيرسلامت در جامعه هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر؛ مهرزاد حميدي در حاشيه آئين تجليل از معلمان و مديران نمونه استان بوشهر اظهاركرد : در اين طرح دانش آموزان به عنوان سفيران سلامت و بازوان كمكي به بخش بهداشت و سلامت آموزش و پرورش كمك كرده و كتابي در اين زمينه نيز تهيه و آموزش هاي لازم به آنان ارائه مي شود.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: در كنار اين طرح ، طرح تحول سلامت دهان و دندان ، آهن ياري و ويتامين دي به ويژه براي دختران در سن هاي حساس در سطح كشور در دست اجراست.

وي بيان كرد: شناسنامه بهداشت يكي ديگر از اقدامات در راستاي سلامت در اين وزارتخانه است كه از طريق سازمان آموزش و پرورش استثنايي در دست تهيه است.

حميدي ادامه داد: غربال گري ملي نيز در مدارس كشور انجام خواهد شد كه در حال حاضر بينايي سنجي و شنوايي سنجي در دست اجرا و براي ثبت نام دانش آموزان در دوره هايي كه لازم است، بايد واكسيناسيون انجام شود.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش گفت: هنوز اعتبارات مربوط به بخش تربيت بدني و سلامت در برنامه و قانون بودجه سال 95 ابلاغ نشده اما در پيش نويس يك هزار ميليارد ريال اعتبار براي بخش تربيت بدني و سلامت در رديف متمركز پيش بيني شده است .

وي اظهار امیدواری کرد با توجه به حمايت دولت تدبیر و امید از تربيت بدني دانش آموزي، با برنامه ريزي هاي مناسب در این حوزه حركت كرده و نتايج مطلوبي را به دست آوريم

500 هزاردانش آموز سفيرسلامت در جامعه هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر؛ مهرزاد حميدي در حاشيه آئين تجليل از معلمان و مديران نمونه استان بوشهر اظهاركرد : در اين طرح دانش آموزان به عنوان سفيران سلامت و بازوان كمكي به بخش بهداشت و سلامت آموزش و پرورش كمك كرده و كتابي در اين زمينه نيز تهيه و آموزش هاي لازم به آنان ارائه مي شود.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: در كنار اين طرح ، طرح تحول سلامت دهان و دندان ، آهن ياري و ويتامين دي به ويژه براي دختران در سن هاي حساس در سطح كشور در دست اجراست.

وي بيان كرد: شناسنامه بهداشت يكي ديگر از اقدامات در راستاي سلامت در اين وزارتخانه است كه از طريق سازمان آموزش و پرورش استثنايي در دست تهيه است.

حميدي ادامه داد: غربال گري ملي نيز در مدارس كشور انجام خواهد شد كه در حال حاضر بينايي سنجي و شنوايي سنجي در دست اجرا و براي ثبت نام دانش آموزان در دوره هايي كه لازم است، بايد واكسيناسيون انجام شود.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش گفت: هنوز اعتبارات مربوط به بخش تربيت بدني و سلامت در برنامه و قانون بودجه سال 95 ابلاغ نشده اما در پيش نويس يك هزار ميليارد ريال اعتبار براي بخش تربيت بدني و سلامت در رديف متمركز پيش بيني شده است .

وي اظهار امیدواری کرد با توجه به حمايت دولت تدبیر و امید از تربيت بدني دانش آموزي، با برنامه ريزي هاي مناسب در این حوزه حركت كرده و نتايج مطلوبي را به دست آوريم

500 هزاردانش آموز سفيرسلامت در جامعه هستند

آپدیت نود 32 نسخه 8

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author