342هزارو 586 نفر روز در مراکز اسکان استان، اسکان یافته اند

342هزارو 586 نفر روز در مراکز اسکان استان، اسکان یافته اند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سیدعلی قاسمی اظهارکرد : در ایام نوروز 95، 342هزار و 586 نفر روز در مراکز اسکان فرهنگیان استان، اسکان یافته اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران تصریح کرد : از ابتدای فعالیت ستاد اسکان نوروز 95 تا 12 فروردین ، تعداد 27 هزار و 175 خانوار در ستادهای اسکان استان پذیرش شده اند که این تعداد شامل 122 هزارو 352 نفر است.

وی ضمن قدردانی از کلیه عوامل اجرایی در ستادهای اسکان و مراکز اقامتی خاطرنشان کرد : ستاد اسکان نوروز 95 در استان ، با تجهیز 411 مدرسه و سه هزارو 400 کلاس درس و مراکز اقامتی دیگر و خانه های معلم نهایت تلاش خود را در استقبال نوروز 95 و پذیرش مسافرین بکار بستند.

342هزارو 586 نفر روز در مراکز اسکان استان، اسکان یافته اند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سیدعلی قاسمی اظهارکرد : در ایام نوروز 95، 342هزار و 586 نفر روز در مراکز اسکان فرهنگیان استان، اسکان یافته اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران تصریح کرد : از ابتدای فعالیت ستاد اسکان نوروز 95 تا 12 فروردین ، تعداد 27 هزار و 175 خانوار در ستادهای اسکان استان پذیرش شده اند که این تعداد شامل 122 هزارو 352 نفر است.

وی ضمن قدردانی از کلیه عوامل اجرایی در ستادهای اسکان و مراکز اقامتی خاطرنشان کرد : ستاد اسکان نوروز 95 در استان ، با تجهیز 411 مدرسه و سه هزارو 400 کلاس درس و مراکز اقامتی دیگر و خانه های معلم نهایت تلاش خود را در استقبال نوروز 95 و پذیرش مسافرین بکار بستند.

342هزارو 586 نفر روز در مراکز اسکان استان، اسکان یافته اند

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author