215 پژوهش‌سرا در مهر 95 و 96 ایجاد می‌شود

215 پژوهش‌سرا در مهر 95 و 96 ایجاد می‌شود

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز علی زرافشان در آخرین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش در میزگرد ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی اظهارکرد: استقرار باکیفیت پایه دهم یکی از برنامه‌های معاونت آموزش متوسطه است که با توجه به سه ساله شدن دوره متوسطه دوم تامین تجهیزات و فضا مهم است و باید تلاش کنیم تا مراسم بازگشایی مدارس در هنرستان‌ها به بهترین وجه ممکن انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ترکیب نیروی انسانی براساس هدایت تحصیلی تغییر داشته و در شاخه فنی و حرفه‌ای افزایش و در دوره نظری با کاهش نیرو مواجه هستیم خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش 50 درصدی دانش‌آموز در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش باید موضوع فضا و تجهیزات مورد اهمیت قرار گیرد. علاوه بر این پوشش دانش‌آموزان در دوره متوسطه اول 94 درصد بود اما پوشش تحصیلی 12 تا 14 ساله‌ها 97 درصد است که 150 هزار دانش‌آموز بر این اساس در دوره ابتدایی مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم 298 پژوهش‌سرا وجود داشت که در 2 سال اخیر این تعداد به 500 پژوهش‌سرا افزایش یافت و در مهر 95 با 115 پژوهش‌سرایی که به مدارس اضافه می‌شود مجموع پژوهش‌سراها به 615 عدد خواهد رسید؛ در مهر 96 نیز 100 پژوهش‌سرای دیگر را تاسیس می‌کنیم.

زرافشان به درصد معدل کتبی دانش‌آموزان در دوره متوسطه دوم اشاره و گفت: در سال 91 میانگین معدل 11.23 بود و درصد قبولی 76.3 درصد که این عدد در سال 95 میانگین معدل 12.46 و درصد قبولی 84.51 رسید.

215 پژوهش‌سرا در مهر 95 و 96 ایجاد می‌شود

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز علی زرافشان در آخرین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش در میزگرد ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی اظهارکرد: استقرار باکیفیت پایه دهم یکی از برنامه‌های معاونت آموزش متوسطه است که با توجه به سه ساله شدن دوره متوسطه دوم تامین تجهیزات و فضا مهم است و باید تلاش کنیم تا مراسم بازگشایی مدارس در هنرستان‌ها به بهترین وجه ممکن انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ترکیب نیروی انسانی براساس هدایت تحصیلی تغییر داشته و در شاخه فنی و حرفه‌ای افزایش و در دوره نظری با کاهش نیرو مواجه هستیم خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش 50 درصدی دانش‌آموز در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش باید موضوع فضا و تجهیزات مورد اهمیت قرار گیرد. علاوه بر این پوشش دانش‌آموزان در دوره متوسطه اول 94 درصد بود اما پوشش تحصیلی 12 تا 14 ساله‌ها 97 درصد است که 150 هزار دانش‌آموز بر این اساس در دوره ابتدایی مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم 298 پژوهش‌سرا وجود داشت که در 2 سال اخیر این تعداد به 500 پژوهش‌سرا افزایش یافت و در مهر 95 با 115 پژوهش‌سرایی که به مدارس اضافه می‌شود مجموع پژوهش‌سراها به 615 عدد خواهد رسید؛ در مهر 96 نیز 100 پژوهش‌سرای دیگر را تاسیس می‌کنیم.

زرافشان به درصد معدل کتبی دانش‌آموزان در دوره متوسطه دوم اشاره و گفت: در سال 91 میانگین معدل 11.23 بود و درصد قبولی 76.3 درصد که این عدد در سال 95 میانگین معدل 12.46 و درصد قبولی 84.51 رسید.

215 پژوهش‌سرا در مهر 95 و 96 ایجاد می‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author