1500 مدرسه استان برای استقبال از 230 هزار دانش‌آموز قزوینی آماده شده است

1500 مدرسه استان برای استقبال از 230 هزار دانش‌آموز قزوینی آماده شده است

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان قزوین، سالار قاسمی اظهارکرد: درسال تحصیلی 95-96 نزدیک به 230 هزار دانش‌آموز در 1500 واحد آموزشی استان سال تحصیلی خود را شروع می‌کنند.

وی افزود: از 230 هزار دانش‌آموز استان در حدود 20 هزار نفر پایه اول، 18 هزار دانش‌آموز پایه ششم، 16 هزار و 500 نفر پایه هفتم، 15 هزار و 900 نفر پایه نهم، 21 هزار نفر متوسطه دوم نظری، هنرستان کارودانش 4 هزار نفر و هنرستان فنی و حرفه‌ای 5 هزار نفر هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطرنشان کرد: تعداد همکاران فرهنگی استان نیز بیش از 16 هزار نفر است که از این تعداد 8 هزار و 800 نفر را معلمان زن و 7 هزار و 300 نفر را نیز معلمان مرد تشکیل می‌دهند.

وي با اشاره به فعاليت مدارس مختلف در استان ، خاطر نشان كرد ؛ در استان قزوین 196 مدرسه غیردولتی با 18 هزار دانش‌آموز، 153 مدرسه هیئت امنایی، 13 مدرسه شاهد، 18 مدرسه نمونه دولتی و 4 مدرسه تیزهوشان مشغول فعالیت هستند.

سالاري عنوان کرد: تعداد مدارس استفاده کننده از سرویس دانش‌آموزی در مجموع 429 مدرسه است که شامل 318 مدرسه شهری و 111 مدرسه روستایی است که در حدود 25 هزار دانش‌آموز استان را در برمی‌گیرد.

1500 مدرسه استان برای استقبال از 230 هزار دانش‌آموز قزوینی آماده شده است

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان قزوین، سالار قاسمی اظهارکرد: درسال تحصیلی 95-96 نزدیک به 230 هزار دانش‌آموز در 1500 واحد آموزشی استان سال تحصیلی خود را شروع می‌کنند.

وی افزود: از 230 هزار دانش‌آموز استان در حدود 20 هزار نفر پایه اول، 18 هزار دانش‌آموز پایه ششم، 16 هزار و 500 نفر پایه هفتم، 15 هزار و 900 نفر پایه نهم، 21 هزار نفر متوسطه دوم نظری، هنرستان کارودانش 4 هزار نفر و هنرستان فنی و حرفه‌ای 5 هزار نفر هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطرنشان کرد: تعداد همکاران فرهنگی استان نیز بیش از 16 هزار نفر است که از این تعداد 8 هزار و 800 نفر را معلمان زن و 7 هزار و 300 نفر را نیز معلمان مرد تشکیل می‌دهند.

وي با اشاره به فعاليت مدارس مختلف در استان ، خاطر نشان كرد ؛ در استان قزوین 196 مدرسه غیردولتی با 18 هزار دانش‌آموز، 153 مدرسه هیئت امنایی، 13 مدرسه شاهد، 18 مدرسه نمونه دولتی و 4 مدرسه تیزهوشان مشغول فعالیت هستند.

سالاري عنوان کرد: تعداد مدارس استفاده کننده از سرویس دانش‌آموزی در مجموع 429 مدرسه است که شامل 318 مدرسه شهری و 111 مدرسه روستایی است که در حدود 25 هزار دانش‌آموز استان را در برمی‌گیرد.

1500 مدرسه استان برای استقبال از 230 هزار دانش‌آموز قزوینی آماده شده است

کانون نماز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author