10 هزار و942 دانش آموز به اردوی راهیان نور اعزام خواهند شد

10 هزار و942 دانش آموز به اردوی راهیان نور اعزام خواهند شد

به گزارش  مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان  خراسان شمالی  براتعلی  حاتمی در نشست هماهنگی راهیان نور در فرماندهی سپاه جوادالائمه خراسان شمالی افزود:این تعداد دانش آموزان دردو مرحله  ودر دو بخش دختران وپسران به اردوی راهیان نور اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد:مرحله اول این اعزام ها از 13 مهر آغاز وتا 23آذر ادامه خواهد داشت.

حاتمی همچنین افزود:مرحله دوم  این اعزام ها  نیز از اول بهمن آغاز و16 اسفند به پایان خواهد رسید.

 براتعلی حاتمی بیان کرد:در سال گذشته نیز با اعزام بیش از 6 هزار و653 نفر رشد خوبی در اعزام ها داشته ایم وامیدواریم امسال نیز با برنامه ریزی خوب بتوانیم شاهد افزایش اعزام دانش آموزان باشیم.

وی با اشاره به اینکه 248 راوی همراه دانش آموزان اعزام خواهند شداظهار کرد:حضور راویان می تواند زمینه ای باشد که فرهنگ ایثار شهادت رابه نسل بعد منتقل کنند وباید از ظرفیت دانش آموزان نیز در این زمینه استفاده شود.

10 هزار و942 دانش آموز به اردوی راهیان نور اعزام خواهند شد

به گزارش  مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان  خراسان شمالی  براتعلی  حاتمی در نشست هماهنگی راهیان نور در فرماندهی سپاه جوادالائمه خراسان شمالی افزود:این تعداد دانش آموزان دردو مرحله  ودر دو بخش دختران وپسران به اردوی راهیان نور اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد:مرحله اول این اعزام ها از 13 مهر آغاز وتا 23آذر ادامه خواهد داشت.

حاتمی همچنین افزود:مرحله دوم  این اعزام ها  نیز از اول بهمن آغاز و16 اسفند به پایان خواهد رسید.

 براتعلی حاتمی بیان کرد:در سال گذشته نیز با اعزام بیش از 6 هزار و653 نفر رشد خوبی در اعزام ها داشته ایم وامیدواریم امسال نیز با برنامه ریزی خوب بتوانیم شاهد افزایش اعزام دانش آموزان باشیم.

وی با اشاره به اینکه 248 راوی همراه دانش آموزان اعزام خواهند شداظهار کرد:حضور راویان می تواند زمینه ای باشد که فرهنگ ایثار شهادت رابه نسل بعد منتقل کنند وباید از ظرفیت دانش آموزان نیز در این زمینه استفاده شود.

10 هزار و942 دانش آموز به اردوی راهیان نور اعزام خواهند شد

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author