۸۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش طرح حیاط پویا قرار گرفتند

۸۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش طرح حیاط پویا قرار گرفتند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  به نقل ازاستان بوشهر؛ پیش از ظهر امروز ناصر کرمی در آیین آغاز اجرای طرح حیاط پویا در مدارس استان بوشهر ؛توسعه ورزش‌های همگانی در مدارس را از اهداف اجرای طرح  حیاط پویا دانست و گفت: طرح حیاط پویا با هدف تقویت روحیه نشاط و شادابی و تحرک جسمی دانش‌آموزان اجرا شده است.

وی تقویت مهارت‌های حرکتی، ارتباطی دانش‌آموزان با هم، غنی سازی زنگ استراحت و تفریح را از دیگر اهداف اجرای طرح حیاط پویا در مدارس دانست و تصریح کرد: فعال سازی دانش‌آموزان در برنامه‌های مشارکت اجتماعی از دیگر اهداف مهم این طرح است که در مدارس مقطع ابتدایی اجرا شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اینکه 40 درصد مدارس استان بوشهر تحت پوشش طرح حیاط پویا قرار دارند خاطر نشان کرد:در اجرای طرح حیاط پویا 650 مدرسه مقطع ابتدایی استان بوشهر  تحت پوشش قرار گرفتند.

کرمی با بیان اینکه بیش از 80 هزار دانش‌آموز از طرح حیاط پویا بهره‌مند هستند افزود: 60 درصد دانش‌آموزانی که در این طرح مشارکت دارند دختران هستند که تحول خاصی در این عرصه ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه طرح حیاط پویا تا پایان سال در مدارس یاد شده اجرا می‌شود تاکید کرد: این طرح با سه رویکرد تشویق دانش آموزان برای شرکت در برنامه‌های اجتماعی و ورزشی به‌خصوص بازی‌های بومی و محلی و شاداب سازی بارویکرد ورزشی و مبارزه با افسردگی در حیاط مدرسه اجرا می‌شود.

کرمی اجرای برنامه مدرسه قهرمان را از دیگر اهداف این طرح دانست و بیان کرد: برگزاری المپیادهای ورزشی، مسابقات ورزشی استانی و ملی، استعدادیابی ورزشی دانش‌آموزان و مدرسه قهرمان از دیگر برنامه‌های سال تحصیلی است.

۸۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش طرح حیاط پویا قرار گرفتند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  به نقل ازاستان بوشهر؛ پیش از ظهر امروز ناصر کرمی در آیین آغاز اجرای طرح حیاط پویا در مدارس استان بوشهر ؛توسعه ورزش‌های همگانی در مدارس را از اهداف اجرای طرح  حیاط پویا دانست و گفت: طرح حیاط پویا با هدف تقویت روحیه نشاط و شادابی و تحرک جسمی دانش‌آموزان اجرا شده است.

وی تقویت مهارت‌های حرکتی، ارتباطی دانش‌آموزان با هم، غنی سازی زنگ استراحت و تفریح را از دیگر اهداف اجرای طرح حیاط پویا در مدارس دانست و تصریح کرد: فعال سازی دانش‌آموزان در برنامه‌های مشارکت اجتماعی از دیگر اهداف مهم این طرح است که در مدارس مقطع ابتدایی اجرا شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اینکه 40 درصد مدارس استان بوشهر تحت پوشش طرح حیاط پویا قرار دارند خاطر نشان کرد:در اجرای طرح حیاط پویا 650 مدرسه مقطع ابتدایی استان بوشهر  تحت پوشش قرار گرفتند.

کرمی با بیان اینکه بیش از 80 هزار دانش‌آموز از طرح حیاط پویا بهره‌مند هستند افزود: 60 درصد دانش‌آموزانی که در این طرح مشارکت دارند دختران هستند که تحول خاصی در این عرصه ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه طرح حیاط پویا تا پایان سال در مدارس یاد شده اجرا می‌شود تاکید کرد: این طرح با سه رویکرد تشویق دانش آموزان برای شرکت در برنامه‌های اجتماعی و ورزشی به‌خصوص بازی‌های بومی و محلی و شاداب سازی بارویکرد ورزشی و مبارزه با افسردگی در حیاط مدرسه اجرا می‌شود.

کرمی اجرای برنامه مدرسه قهرمان را از دیگر اهداف این طرح دانست و بیان کرد: برگزاری المپیادهای ورزشی، مسابقات ورزشی استانی و ملی، استعدادیابی ورزشی دانش‌آموزان و مدرسه قهرمان از دیگر برنامه‌های سال تحصیلی است.

۸۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش طرح حیاط پویا قرار گرفتند

oxin channel

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author