۴۳ هزار مدرسه کشور کمتر از ۵۰ دانش‌آموز دارد

۴۳ هزار مدرسه کشور کمتر از ۵۰ دانش‌آموز دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شوراي عالي آموزش و پرورش، مهدی نوید ادهم با اشاره به نهصد و بیست و هشتمین جلسه شورا عالي آموزش و پرورش، اظهاركرد: در این جلسه اعضای شورا بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری در راستای تحقق این موضوع با توجه به پتانسیل‌های دستگاه تعلیم و تربیت تأکید داشتند.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش تصريح کرد: در این جلسه گزارشی از عملکرد شورای عالی آموزش و پرورش در سال 94 ارائه شد و اعضای شورا بر ضرورت نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تأکید نمودند.

وی به موضوع جلسه شورای عالی با عنوان «بررسی برنامه زیر نظام فضا، تجهیزات و فناوری» اشاره و خاطرنشان كرد : بر اساس مفاد سند تحول، نظام آموزش و پرورش به 6 زیر نظام تقسیم شده است که برنامه این زیر نظام‌ها باید توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و تدوین شده و به تصویب شورای عالی برساند که برنامه درسی ملی قبلاً تصویب و اکنون برنامه زیر نظام فضا، تجهیزات و فناوری در دستور کار قرار دارد.

نويد ادهم افزود: در ابتدای جلسه شورا گزارشی در خصوص تدوین این برنامه و تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده است، ارائه و در خصوص اندازه یا ابعاد مدارس مباحثی مطرح شد که از جمله اینکه استراتژی در ساخت مدارس جدید و بهسازی مدارس قدیمی چطور باشد و اینکه آیا ساخت مدارس در ابعاد کوچک یا ابعاد بزرگ باشد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اکنون 43 هزار مدرسه در بین 106 هزار مدرسه موجود کشور کمتر از 50 دانش‌آموز را در خود جای داده‌اند، عنوان کرد: حال به غیر از مدارس روستایی و مناطق کم جمعیت، آیا این نوع مدارس در مناطق شهری توجیه آموزشی و اقتصادی دارد یا خیر؟

وی اظهار كرد: اگر تعداد دانش‌آموز در مدارس کم باشد فقط می‌توان کلاس‌های درس را تأمین و تجهیز کرد، اما اگر تعداد دانش‌آموزان بالای 200 و 300 نفر باشد امکان تهیه نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه و موارد دیگر وجود دارد.

نوید ادهم افزود: موضوع تعمیر و نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی مدارس نیز از مواردی بود که کلیات آن مطرح و ادامه بحث به جلسه آینده موکول شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: موضوع مشخص شدن یک متولی برای نگهداری مدارس از مباحثی است که باید در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و تصویب شود که در جلسه بعدی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

۴۳ هزار مدرسه کشور کمتر از ۵۰ دانش‌آموز دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شوراي عالي آموزش و پرورش، مهدی نوید ادهم با اشاره به نهصد و بیست و هشتمین جلسه شورا عالي آموزش و پرورش، اظهاركرد: در این جلسه اعضای شورا بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری در راستای تحقق این موضوع با توجه به پتانسیل‌های دستگاه تعلیم و تربیت تأکید داشتند.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش تصريح کرد: در این جلسه گزارشی از عملکرد شورای عالی آموزش و پرورش در سال 94 ارائه شد و اعضای شورا بر ضرورت نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تأکید نمودند.

وی به موضوع جلسه شورای عالی با عنوان «بررسی برنامه زیر نظام فضا، تجهیزات و فناوری» اشاره و خاطرنشان كرد : بر اساس مفاد سند تحول، نظام آموزش و پرورش به 6 زیر نظام تقسیم شده است که برنامه این زیر نظام‌ها باید توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و تدوین شده و به تصویب شورای عالی برساند که برنامه درسی ملی قبلاً تصویب و اکنون برنامه زیر نظام فضا، تجهیزات و فناوری در دستور کار قرار دارد.

نويد ادهم افزود: در ابتدای جلسه شورا گزارشی در خصوص تدوین این برنامه و تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده است، ارائه و در خصوص اندازه یا ابعاد مدارس مباحثی مطرح شد که از جمله اینکه استراتژی در ساخت مدارس جدید و بهسازی مدارس قدیمی چطور باشد و اینکه آیا ساخت مدارس در ابعاد کوچک یا ابعاد بزرگ باشد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اکنون 43 هزار مدرسه در بین 106 هزار مدرسه موجود کشور کمتر از 50 دانش‌آموز را در خود جای داده‌اند، عنوان کرد: حال به غیر از مدارس روستایی و مناطق کم جمعیت، آیا این نوع مدارس در مناطق شهری توجیه آموزشی و اقتصادی دارد یا خیر؟

وی اظهار كرد: اگر تعداد دانش‌آموز در مدارس کم باشد فقط می‌توان کلاس‌های درس را تأمین و تجهیز کرد، اما اگر تعداد دانش‌آموزان بالای 200 و 300 نفر باشد امکان تهیه نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه و موارد دیگر وجود دارد.

نوید ادهم افزود: موضوع تعمیر و نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی مدارس نیز از مواردی بود که کلیات آن مطرح و ادامه بحث به جلسه آینده موکول شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: موضوع مشخص شدن یک متولی برای نگهداری مدارس از مباحثی است که باید در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و تصویب شود که در جلسه بعدی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

۴۳ هزار مدرسه کشور کمتر از ۵۰ دانش‌آموز دارد

فروش بک لینک
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author