۳۸۸ پایگاه برای اوقات فراغت دانش‌آموزان زنجانی آماده‌سازی می‌شود

۳۸۸ پایگاه برای اوقات فراغت دانش‌آموزان زنجانی آماده‌سازی می‌شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، مرتضي تمجيدي با اشاره به اهمیت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان اظهار داشت: 388 پایگاه برای اوقات فراغت دانش‌آموزان در تابستان در نظر گرفته شده است.

وی کانون‌های فرهنگی- تربیتی، مدارس منتخب نواحی و مناطق آموزش و پرورش، اردوگاههای دانش‌آموزی، پژوهش‌سراها و کتابخانه‌ها، مدارس قرآنی و سالن‌های ورزشی زا ازجمله پایگاههای غنی سازی  اوقات فراغت برشمرد و افزود :  آموزش و پرورش در ایام تابستان برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان از تمامی ظرفیت ها و امکانات خود استفاده خواهد کرد.

وی ابراز کرد: برنامه‌ریزی انجام شده برای اوقات فراغت دانش‌آموزان شامل حوزه‌های دینی- مذهبی، علمی- پژوهشی، ورزشی- سلامت، فرهنگی- هنری، اردویی و آموزشی است.

۳۸۸ پایگاه برای اوقات فراغت دانش‌آموزان زنجانی آماده‌سازی می‌شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، مرتضي تمجيدي با اشاره به اهمیت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان اظهار داشت: 388 پایگاه برای اوقات فراغت دانش‌آموزان در تابستان در نظر گرفته شده است.

وی کانون‌های فرهنگی- تربیتی، مدارس منتخب نواحی و مناطق آموزش و پرورش، اردوگاههای دانش‌آموزی، پژوهش‌سراها و کتابخانه‌ها، مدارس قرآنی و سالن‌های ورزشی زا ازجمله پایگاههای غنی سازی  اوقات فراغت برشمرد و افزود :  آموزش و پرورش در ایام تابستان برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان از تمامی ظرفیت ها و امکانات خود استفاده خواهد کرد.

وی ابراز کرد: برنامه‌ریزی انجام شده برای اوقات فراغت دانش‌آموزان شامل حوزه‌های دینی- مذهبی، علمی- پژوهشی، ورزشی- سلامت، فرهنگی- هنری، اردویی و آموزشی است.

۳۸۸ پایگاه برای اوقات فراغت دانش‌آموزان زنجانی آماده‌سازی می‌شود

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author