یک میلیارد پول اسپانسر دوومیدانی کجا رفت؟/ همه ناراضی‌اند غیر از رئیس!

یک میلیارد پول اسپانسر دوومیدانی کجا رفت؟/ همه ناراضی‌اند غیر از رئیس!
در حالی مسئولان فدراسیون دوومیدانی صحبت از آوردن یک میلیارد تومان می‌کنند که همه ورزشکاران و کارمندان از شرایط موجود ناراضی هستند.

یک میلیارد پول اسپانسر دوومیدانی کجا رفت؟/ همه ناراضی‌اند غیر از رئیس!

در حالی مسئولان فدراسیون دوومیدانی صحبت از آوردن یک میلیارد تومان می‌کنند که همه ورزشکاران و کارمندان از شرایط موجود ناراضی هستند.
یک میلیارد پول اسپانسر دوومیدانی کجا رفت؟/ همه ناراضی‌اند غیر از رئیس!

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author