کنگره درباره مفاد برجام و احتمال فریبکاری اوباما درباره توافق هسته‌ای تحقیق می‌کند

کنگره درباره مفاد برجام و احتمال فریبکاری اوباما درباره توافق هسته‌ای تحقیق می‌کند
کنگره آمریکا معتقد است که دولت «باراک اوباما» نمایندگان کنگره را در خصوص مفاد برجام فریب داده است و در صدد است که تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کند.

کنگره درباره مفاد برجام و احتمال فریبکاری اوباما درباره توافق هسته‌ای تحقیق می‌کند

کنگره آمریکا معتقد است که دولت «باراک اوباما» نمایندگان کنگره را در خصوص مفاد برجام فریب داده است و در صدد است که تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کند.
کنگره درباره مفاد برجام و احتمال فریبکاری اوباما درباره توافق هسته‌ای تحقیق می‌کند

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author