کلنگ زنی احداث مدرسه 12 کلاسه خیرساز در شهرستان بوکان

کلنگ زنی احداث مدرسه 12 کلاسه خیرساز در شهرستان بوکان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان شرقي، کلنگ احداث مدرسه 12 کلاسه حاج قادر سلطانی در منطقه علی آباد  شهرستان بوکان و در زمینی به مساحت 1200 متر مربع به زمین زده شد .

بر اين اساس، آموزشگاه 12 کلاسه منطقه علی آباد بوکان توسط جمعی از خیرین ودرزمین اهدایی حاج قادر سلطانی احداث خواهد شد .

بر اساس اين گزارش، عملیات ساخت این پروژه در مهر ماه 95 به اتمام خواهد رسید وبه آموزش و پرورش شهرستلان بوکان تحویل می گردد.

کلنگ زنی احداث مدرسه 12 کلاسه خیرساز در شهرستان بوکان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان شرقي، کلنگ احداث مدرسه 12 کلاسه حاج قادر سلطانی در منطقه علی آباد  شهرستان بوکان و در زمینی به مساحت 1200 متر مربع به زمین زده شد .

بر اين اساس، آموزشگاه 12 کلاسه منطقه علی آباد بوکان توسط جمعی از خیرین ودرزمین اهدایی حاج قادر سلطانی احداث خواهد شد .

بر اساس اين گزارش، عملیات ساخت این پروژه در مهر ماه 95 به اتمام خواهد رسید وبه آموزش و پرورش شهرستلان بوکان تحویل می گردد.

کلنگ زنی احداث مدرسه 12 کلاسه خیرساز در شهرستان بوکان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author