کسب 8 رتبه ی برتر در مسابقات فرهنگی وهنری کشور توسط دانش آموزان استان

کسب 8 رتبه ی برتر در مسابقات فرهنگی وهنری کشور توسط دانش آموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، مصطفی خزاعی گفت: در این مسابقات دانش آموزان، تارا پیراونده در تکنوازی (تار)، شقایق ترابی در رنگ روغن(ترکیب مواد)، غزال رحمانی دلجو در داستان نویسی و فاطمه قهرماني مطلق در نقد ادبي رتبه ی اول را کسب کردند.

 خزاعی افزود: زينب سعيدي و محدثه محمدي رتبه ی دوم وبلاگ نویسی را به دست آوردند، طیبه مرادی غفار در عکاسی سوم شد و عاطفه بيات برگزیده داستان معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین گروه تئاتر صحنه‌اي شامل مبينا اميني، فاطمه بابايي، شيما باقرآسيجان، پرتو پيرويسي، هما زند، فاطمه صادقي پور،  غزال طالبي، نازنين ملكي، مريم يوسفي و مبينا زمانيان نیز دوم  شدند.

کسب 8 رتبه ی برتر در مسابقات فرهنگی وهنری کشور توسط دانش آموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، مصطفی خزاعی گفت: در این مسابقات دانش آموزان، تارا پیراونده در تکنوازی (تار)، شقایق ترابی در رنگ روغن(ترکیب مواد)، غزال رحمانی دلجو در داستان نویسی و فاطمه قهرماني مطلق در نقد ادبي رتبه ی اول را کسب کردند.

 خزاعی افزود: زينب سعيدي و محدثه محمدي رتبه ی دوم وبلاگ نویسی را به دست آوردند، طیبه مرادی غفار در عکاسی سوم شد و عاطفه بيات برگزیده داستان معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین گروه تئاتر صحنه‌اي شامل مبينا اميني، فاطمه بابايي، شيما باقرآسيجان، پرتو پيرويسي، هما زند، فاطمه صادقي پور،  غزال طالبي، نازنين ملكي، مريم يوسفي و مبينا زمانيان نیز دوم  شدند.

کسب 8 رتبه ی برتر در مسابقات فرهنگی وهنری کشور توسط دانش آموزان استان

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author