کسب 2 رتبه برتر کشوری توسط سوادآموزان استان

کسب 2 رتبه برتر کشوری توسط سوادآموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمدرضا جهان اظهار كرد: سواد آموزی نقش مهمی در توسعه کشور وفرهنگ  دارد و برگزاری مسابقات فرهنگی و آموزشی حول محور شعار امسال یکی از برنامه های سازمان نهضت سواد آموزی است.

وی افزود:هدف از برگزاری این مسابقه ارتقای سطح آگاهی سواد آموزان، کسب مهارت بیشتر در خواندن و نوشتن، شناسایی و کسب استعداد های سواد آموزان، جلب مشارکت سوادآموزان در عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان خاطرنشان کرد:زهرا تیموری از سمنان  با موضوع انشاء « به نظر شما اجرای توافق هسته ای چه تاثیری در کسب و کار کشور ما دارد؟» و مریم طباطبائی ازشاهرود با موضوع انشای « یکی از نیازهای امروز کشور ما وحدت هر چه بیشتر بین مردم و مسئولان است، پیشنهاد شما برای رسیدن به این هدف چیست؟ » برگزیده کشوری شدند.

کسب 2 رتبه برتر کشوری توسط سوادآموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمدرضا جهان اظهار كرد: سواد آموزی نقش مهمی در توسعه کشور وفرهنگ  دارد و برگزاری مسابقات فرهنگی و آموزشی حول محور شعار امسال یکی از برنامه های سازمان نهضت سواد آموزی است.

وی افزود:هدف از برگزاری این مسابقه ارتقای سطح آگاهی سواد آموزان، کسب مهارت بیشتر در خواندن و نوشتن، شناسایی و کسب استعداد های سواد آموزان، جلب مشارکت سوادآموزان در عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان خاطرنشان کرد:زهرا تیموری از سمنان  با موضوع انشاء « به نظر شما اجرای توافق هسته ای چه تاثیری در کسب و کار کشور ما دارد؟» و مریم طباطبائی ازشاهرود با موضوع انشای « یکی از نیازهای امروز کشور ما وحدت هر چه بیشتر بین مردم و مسئولان است، پیشنهاد شما برای رسیدن به این هدف چیست؟ » برگزیده کشوری شدند.

کسب 2 رتبه برتر کشوری توسط سوادآموزان استان

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author