کسب رتبه نخست دانش آموز نکایی در مسابقه پرسش مهر16 ریاست جمهوری

کسب رتبه نخست دانش آموز نکایی در مسابقه پرسش مهر16 ریاست جمهوری

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران؛ سیدعلی قاسمی از کسب رتبه نخست دانش آموز نکایی در مسابقه پرسش مهر16 ریاست جمهوری خبر داد.

 وی افزود:  فاطمه زهرا صادقی دانش آموز پایه هشتم ازدبیرستان نمونه دولتی شهید محمد علی آبلویی رتبه اول کشوری رادر رشته خط شکسته نستعلیق ویژه مسابقه پرسش مهر 16را از آن خود کرد.

کسب رتبه نخست دانش آموز نکایی در مسابقه پرسش مهر16 ریاست جمهوری

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران؛ سیدعلی قاسمی از کسب رتبه نخست دانش آموز نکایی در مسابقه پرسش مهر16 ریاست جمهوری خبر داد.

 وی افزود:  فاطمه زهرا صادقی دانش آموز پایه هشتم ازدبیرستان نمونه دولتی شهید محمد علی آبلویی رتبه اول کشوری رادر رشته خط شکسته نستعلیق ویژه مسابقه پرسش مهر 16را از آن خود کرد.

کسب رتبه نخست دانش آموز نکایی در مسابقه پرسش مهر16 ریاست جمهوری

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author