کسب رتبه اول استان در برنامه نظام استقرار جامع مدیریت عملکرد

کسب رتبه اول استان در برنامه نظام استقرار جامع مدیریت عملکرد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام، علی بیرانوند گفت: در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) و تاکیدات دولت تدبیر و امید بر نقشه راه اصلاح نظام اداری، آموزش و پرورش استان حائز رتبه اول در محور استقرار نظام جامع مدیریت گردید.

وي تصریح کرد: آموزش و پرورش استان توانست با کسب مجموع 1655.68 امتیاز که مشتمل بر 702.30 امتیاز عمومی و 953.38 امتیاز اختصاصی این موفقیت را بدست آورد.

بيرانوند اظهار کرد: براساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 94 دستگاه های اجرایی و تایید ستاد جشنواره شهید رجایی آموزش و پرورش استان در راستای تحقق این سیاست ها و در بین 48 دستگاه ارزیابی شونده رتبه اول را به خود اختصاص داد.

کسب رتبه اول استان در برنامه نظام استقرار جامع مدیریت عملکرد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام، علی بیرانوند گفت: در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) و تاکیدات دولت تدبیر و امید بر نقشه راه اصلاح نظام اداری، آموزش و پرورش استان حائز رتبه اول در محور استقرار نظام جامع مدیریت گردید.

وي تصریح کرد: آموزش و پرورش استان توانست با کسب مجموع 1655.68 امتیاز که مشتمل بر 702.30 امتیاز عمومی و 953.38 امتیاز اختصاصی این موفقیت را بدست آورد.

بيرانوند اظهار کرد: براساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 94 دستگاه های اجرایی و تایید ستاد جشنواره شهید رجایی آموزش و پرورش استان در راستای تحقق این سیاست ها و در بین 48 دستگاه ارزیابی شونده رتبه اول را به خود اختصاص داد.

کسب رتبه اول استان در برنامه نظام استقرار جامع مدیریت عملکرد

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author