کاهش نرخ سود بانکی در ابهام؛ دستور کار نشست هماهنگی بانک‌ها بررسی موضوعات صنفی است

کاهش نرخ سود بانکی در ابهام؛ دستور کار نشست هماهنگی بانک‌ها بررسی موضوعات صنفی است
در حالی که بر اساس اظهارات مسئولان بانکی انتظار کاهش نرخ سود در اردیبهشت ماه می‌رفت،رئیس کانون بانک‌های خصوصی گفت: دستور کار جلسه بعدی بانک‌ها، بررسی موضوعات صنفی شبکه بانکی است.

کاهش نرخ سود بانکی در ابهام؛ دستور کار نشست هماهنگی بانک‌ها بررسی موضوعات صنفی است

در حالی که بر اساس اظهارات مسئولان بانکی انتظار کاهش نرخ سود در اردیبهشت ماه می‌رفت،رئیس کانون بانک‌های خصوصی گفت: دستور کار جلسه بعدی بانک‌ها، بررسی موضوعات صنفی شبکه بانکی است.
کاهش نرخ سود بانکی در ابهام؛ دستور کار نشست هماهنگی بانک‌ها بررسی موضوعات صنفی است

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author