کاهش سواد حرکتی سلامت جامعه را تهدید می کند

کاهش سواد حرکتی سلامت جامعه را تهدید می کند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان جنوبی، مهرزاد حمیدی در  همایش آموزشی سواد حرکتی که در بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: یکی از رویکردهای جدید وزارت آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی و سلامت اجرای طرح مدرسه قهرمان است.

وی، با بیان این که مدارس باید محور فعالیت های ورزشی و بهداشتی جامعه باشند، تصریح کرد: مدرسه بر سه پایه آموزش، پرورش و ورزش استوار است و نباید از فعالیت های ورزشی درون مدرسه ای غافل شد.

حمیدی، از برگزاری مسابقات ورزش های باستانی دوره ابتدایی در آینده نزدیک خبر داد و افزود:  4 میلیون نفر از دانش آموزان کشور در سال تحصیلی جاری در المپیاد های درون مدرسه شرکت کردند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در برنامه بودجه سال جاری مبلغ یکصد میلیارد تومان برای حوزه تربیت بدنی و سلامت تصویب شده است.

کاهش سواد حرکتی سلامت جامعه را تهدید می کند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان جنوبی، مهرزاد حمیدی در  همایش آموزشی سواد حرکتی که در بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: یکی از رویکردهای جدید وزارت آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی و سلامت اجرای طرح مدرسه قهرمان است.

وی، با بیان این که مدارس باید محور فعالیت های ورزشی و بهداشتی جامعه باشند، تصریح کرد: مدرسه بر سه پایه آموزش، پرورش و ورزش استوار است و نباید از فعالیت های ورزشی درون مدرسه ای غافل شد.

حمیدی، از برگزاری مسابقات ورزش های باستانی دوره ابتدایی در آینده نزدیک خبر داد و افزود:  4 میلیون نفر از دانش آموزان کشور در سال تحصیلی جاری در المپیاد های درون مدرسه شرکت کردند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در برنامه بودجه سال جاری مبلغ یکصد میلیارد تومان برای حوزه تربیت بدنی و سلامت تصویب شده است.

کاهش سواد حرکتی سلامت جامعه را تهدید می کند

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author