پیشرفت 60 درصدی هوشمند‌سازی مدارس در استان

پیشرفت 60 درصدی هوشمند‌سازی مدارس در استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمانشاه، سلیمان محبی اظهاركرد: دانش‌آموزان کلاس اول برای نوبت‌دهی طرح سنجش سلامت به مدارس مراجعه کنند تا از طریق سامانه الکترونیکی سنجش ثبت‌نام شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصريح كرد: در شهر کرمانشاه 6 پایگاه و در دیگر شهرستان‌های تابعه استان 14 پایگاه سنجش سلامت وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود کار سنجش 28 هزار دانش‌آموز را انجام دهند.

وي خاطرنشان كرد: در طرح سنجش سلامت غربالگری دانش‌آموزان از لحاظ جسمی، بینایی، شنوایی و اختلالات رفتاری انجام می‌شود و در صورت داشتن مشکل به مراکز خاصی معرفی می‌‌شوند.

محبی تعداد کل مدارس استان را 3 هزار‌ و 429 مدرسه و تعداد کل کلاس‌های درس را 13 هزار و 600 کلاس عنوان کرد و افزود: یک‌هزار و 543 مدرسه در مسیر هوشمندسازی، یک‌هزار و 886 مدرسه غیر‌هوشمند و 68 مدرسه نیمه‌هوشمند در استان وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: در استان کرمانشاه 397 مدرسه الکترونیکی و یک‌هزار و 63 مدرسه نیمه‌الکترونیکی وجود دارد و تاکنون 3 هزار و 564 کلاس درس در مسیر هوشمند‌سازی قرار گرفته است.

وي از پیشرفت 60 درصدی هوشمند‌سازی مدارس از سال 92 تا‌کنون خبر داد و افزود: تا پایان خرداد‌ماه کلاس‌های ششم ابتدایی در مسیر هوشمند‌سازی قرار می‌گیرد.

محبي خاطرنشان کرد: در سال گذشته آموزش و پرورش استان در امتیازات فنی، فرهنگی و اخلاقی رتبه هشتم و همچنین در بخش مشارکت‌های مردمی و در حوزه خیران رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

پیشرفت 60 درصدی هوشمند‌سازی مدارس در استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمانشاه، سلیمان محبی اظهاركرد: دانش‌آموزان کلاس اول برای نوبت‌دهی طرح سنجش سلامت به مدارس مراجعه کنند تا از طریق سامانه الکترونیکی سنجش ثبت‌نام شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصريح كرد: در شهر کرمانشاه 6 پایگاه و در دیگر شهرستان‌های تابعه استان 14 پایگاه سنجش سلامت وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود کار سنجش 28 هزار دانش‌آموز را انجام دهند.

وي خاطرنشان كرد: در طرح سنجش سلامت غربالگری دانش‌آموزان از لحاظ جسمی، بینایی، شنوایی و اختلالات رفتاری انجام می‌شود و در صورت داشتن مشکل به مراکز خاصی معرفی می‌‌شوند.

محبی تعداد کل مدارس استان را 3 هزار‌ و 429 مدرسه و تعداد کل کلاس‌های درس را 13 هزار و 600 کلاس عنوان کرد و افزود: یک‌هزار و 543 مدرسه در مسیر هوشمندسازی، یک‌هزار و 886 مدرسه غیر‌هوشمند و 68 مدرسه نیمه‌هوشمند در استان وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: در استان کرمانشاه 397 مدرسه الکترونیکی و یک‌هزار و 63 مدرسه نیمه‌الکترونیکی وجود دارد و تاکنون 3 هزار و 564 کلاس درس در مسیر هوشمند‌سازی قرار گرفته است.

وي از پیشرفت 60 درصدی هوشمند‌سازی مدارس از سال 92 تا‌کنون خبر داد و افزود: تا پایان خرداد‌ماه کلاس‌های ششم ابتدایی در مسیر هوشمند‌سازی قرار می‌گیرد.

محبي خاطرنشان کرد: در سال گذشته آموزش و پرورش استان در امتیازات فنی، فرهنگی و اخلاقی رتبه هشتم و همچنین در بخش مشارکت‌های مردمی و در حوزه خیران رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

پیشرفت 60 درصدی هوشمند‌سازی مدارس در استان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author