پيش بيني بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال جاری

پيش بيني بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال جاری

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از فارس، پيش ازظهرامروزسید محمد بطحایی در دومین روز از نخستین کنگره سازمان دانش‌آموزی که در پژوهشکده امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهاركرد: همه کسانی که در بعد فرهنگ در کشور هستند می‌دانند بدون آموزش و پرورش پویا و با کیفیت به آینده روشن نخواهیم رسید و این مورد تأکید علما و معصومین است و نیز تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد که رسیدن به توسعه پایدار بدون آموزش و پرورش با کیفیت تقریباً محال است.

وی ادامه داد: به فردای روشن نخواهیم رسید مگر اینکه آموزش و پرورش امروز روشنی داشته باشیم و شکل و شمایل جامعه فردا امروز در کلاس و در تابلوی سیاه توسط معلم ترسیم می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزير آموزش و پرورش، یادآور شد: اهمیت آموزش و پرورش به ویژه آموزش و پرورش عمومی بسیار مهم است اما از میان همه عواملی که باعث موفقیت نظام آموزشی می‌شود معلم نقش کلیدی دارد و میزان تاثیری که عوامل مختلف به عملکرد آموزشی دارد متفاوت است که در این میان معلم تاثیرگذارترین در موفقیت یا ناکامی نظام آموزشی است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزير آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر معلم، معلم باشد بسیاری از نقایصی مانند نارسایی کلاس، نبود تجهیزات و برنامه درسی را پوشش می‌دهد در نتیجه اگر بخواهیم در مسیر آموزشی با کیفیت حرکت کنیم آن چیزی که سند تحول و اسناد پایین‌تر آن تولید شده است تاکید بر معلم است.

بطحایی تصریح کرد: وقتی از آموزش و پرورش می‌گوییم برای عاقبت‌بخیری جامعه صحبت می‌کنیم حال آیا معلم امروز می‌تواند این نقش را ایفا کند؛ معلم امروز برای ایفای این نقش باید هم توانایی ایفای چنین نقشی را داشته و هم انگیزه و علاقه چنین نقشی را داشته باشد.

بطحایی با بیان اینکه معیشت معلم را بهبود بخشیم یا باید درآمد او را افزایش دهیم و یا هزینه او را کاهش دهیم، افزود: این دو قطب سر خط فعالیت وزارت آموزش و پرورش است و تلاش می‌کنیم درآمد معلم را افزایش و هزینه آن را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه 80 درصد بودجه عمومي كشورصرف پرداخت حقوق كارمندان مي شود، گفت: آموزش و پرورش سهمی که از بودجه عمومي دولت در سال‌های گذشته گرفته دارای نوسان بوده و از سال 82 به بعد طی بررسی که انجام شده بیشترین سهمی که دولت به آموزش و پرورش داده است مربوط به سال 85 و برابر 15.2 درصد بوده است. این میزان در سال 82  میزان 13 درصد و در سال 84 به میزان 15 درصد بوده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، گفت: از سال 85 متأسفانه سال به سال این میزان کاهش یافته و در سال 87 به 12.4 درصد رسیده است در سال 88 به 12.9 درصد و در سال 92 به کمترین میزان یعنی 9 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه از سال 92 این درصد سیر صعودی داشته و در سال 94 به حدود 11.5 درصد رسیده است، افزود: این بودجه مصوب آموزش و پرورش به مصوب دولت است و این بررسی نشان می‌دهد در بهترین حالت 15 تا 16 درصد از بودجه عمومی دولت را می‌توانیم بگیریم.

بطحایی خاطرنشان كرد: در آموزش و پرورش به دلیل اختلالات ساختاری 99 درصد اعتبارات آموزش و پرورش صرف بودجه پرسنلی می‌شود؛ وقتی بودجه در سال 94 میزان 25 هزار میلیارد تومان بود و در سال 95 نزدیک 30 هزار میلیارد تومان است و تنها یک درصد صرف کارهای اصلی مانند ارتقاي فعاليت هاي آموزشی و پرورشي می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در شهریور 92 که دولت مستقر شد تا آبان 94 میانگین حقوقی که از طریق خزانه به کارکنان داده می‌شد میانگین حقوقی در شهریور 92 میزان یک میلیون و 256 هزار تومان و در آبان 94 مبلغ 2 میلیون و صد هزار تومان بوده است.

وی تاکید کرد: در آموزش و پرورش دارایی‌های زیادی داریم و در بهترین حالت نیز دولت 15 درصد از سهم خود را به آموزش و پرورش می‌دهد حال اگر اعتبارات ما 40 درصد افزایش پیدا کند یعنی 30 هزار میلیارد تومان به 42 هزار میلیارد تومان برسد می‌توانیم مدارس را از این وضعیت خارج کنیم و باید 40 درصد اعتبار آموزش و پرورش در برنامه 5 ساله افزایش یابد که این از منابع دولتی امکان‌پذیر نیست.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزير آموزش و پرورش گفت: باید به دارایی‌های سرشار آموزش و پرورش دست یابیم چرا که ما دارایی‌های زیادی داریم اما سرمایه کم داریم و یکی از کمک‌های شما در سازمان دانش‌آموزی می‌تواند این طور باشد چرا که متوجه می‌شوید کدام دارایی را به سرمایه تبدیل کنیم و دومین ویژگی شما شعبه‌های متفاوت و مویرگی پیچیده این سازمان در سراسر کشور است.

وی خاطرنشان کرد: تجربه موفق اجرای توزیع شیر توسط سازمان دانش‌آموزی تجربه ارزشمندی است که در تبدیل دارایی به سرمایه از پتانسیل سازمان دانش‌آموزی استفاده می‌کنیم و باید باور کنیم راهی جز این نداریم تا دارایی را در حوزه منابع انسانی و اموال منقول و غیرمنقول را تبدیل به سرمایه کنیم و ارزش افزوده آن را برای آن 40 درصد ارائه دهیم.

بطحایی تاکید کرد: اگر شما بتوانیم از دل دارایی‌هایی که در اختیار داریم ارزش افزوده را بیرون بکشیم دیگر نیازی به بودجه عمومی دولت نداریم.

پيش بيني بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال جاری

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از فارس، پيش ازظهرامروزسید محمد بطحایی در دومین روز از نخستین کنگره سازمان دانش‌آموزی که در پژوهشکده امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهاركرد: همه کسانی که در بعد فرهنگ در کشور هستند می‌دانند بدون آموزش و پرورش پویا و با کیفیت به آینده روشن نخواهیم رسید و این مورد تأکید علما و معصومین است و نیز تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد که رسیدن به توسعه پایدار بدون آموزش و پرورش با کیفیت تقریباً محال است.

وی ادامه داد: به فردای روشن نخواهیم رسید مگر اینکه آموزش و پرورش امروز روشنی داشته باشیم و شکل و شمایل جامعه فردا امروز در کلاس و در تابلوی سیاه توسط معلم ترسیم می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزير آموزش و پرورش، یادآور شد: اهمیت آموزش و پرورش به ویژه آموزش و پرورش عمومی بسیار مهم است اما از میان همه عواملی که باعث موفقیت نظام آموزشی می‌شود معلم نقش کلیدی دارد و میزان تاثیری که عوامل مختلف به عملکرد آموزشی دارد متفاوت است که در این میان معلم تاثیرگذارترین در موفقیت یا ناکامی نظام آموزشی است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزير آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر معلم، معلم باشد بسیاری از نقایصی مانند نارسایی کلاس، نبود تجهیزات و برنامه درسی را پوشش می‌دهد در نتیجه اگر بخواهیم در مسیر آموزشی با کیفیت حرکت کنیم آن چیزی که سند تحول و اسناد پایین‌تر آن تولید شده است تاکید بر معلم است.

بطحایی تصریح کرد: وقتی از آموزش و پرورش می‌گوییم برای عاقبت‌بخیری جامعه صحبت می‌کنیم حال آیا معلم امروز می‌تواند این نقش را ایفا کند؛ معلم امروز برای ایفای این نقش باید هم توانایی ایفای چنین نقشی را داشته و هم انگیزه و علاقه چنین نقشی را داشته باشد.

بطحایی با بیان اینکه معیشت معلم را بهبود بخشیم یا باید درآمد او را افزایش دهیم و یا هزینه او را کاهش دهیم، افزود: این دو قطب سر خط فعالیت وزارت آموزش و پرورش است و تلاش می‌کنیم درآمد معلم را افزایش و هزینه آن را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه 80 درصد بودجه عمومي كشورصرف پرداخت حقوق كارمندان مي شود، گفت: آموزش و پرورش سهمی که از بودجه عمومي دولت در سال‌های گذشته گرفته دارای نوسان بوده و از سال 82 به بعد طی بررسی که انجام شده بیشترین سهمی که دولت به آموزش و پرورش داده است مربوط به سال 85 و برابر 15.2 درصد بوده است. این میزان در سال 82  میزان 13 درصد و در سال 84 به میزان 15 درصد بوده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، گفت: از سال 85 متأسفانه سال به سال این میزان کاهش یافته و در سال 87 به 12.4 درصد رسیده است در سال 88 به 12.9 درصد و در سال 92 به کمترین میزان یعنی 9 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه از سال 92 این درصد سیر صعودی داشته و در سال 94 به حدود 11.5 درصد رسیده است، افزود: این بودجه مصوب آموزش و پرورش به مصوب دولت است و این بررسی نشان می‌دهد در بهترین حالت 15 تا 16 درصد از بودجه عمومی دولت را می‌توانیم بگیریم.

بطحایی خاطرنشان كرد: در آموزش و پرورش به دلیل اختلالات ساختاری 99 درصد اعتبارات آموزش و پرورش صرف بودجه پرسنلی می‌شود؛ وقتی بودجه در سال 94 میزان 25 هزار میلیارد تومان بود و در سال 95 نزدیک 30 هزار میلیارد تومان است و تنها یک درصد صرف کارهای اصلی مانند ارتقاي فعاليت هاي آموزشی و پرورشي می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در شهریور 92 که دولت مستقر شد تا آبان 94 میانگین حقوقی که از طریق خزانه به کارکنان داده می‌شد میانگین حقوقی در شهریور 92 میزان یک میلیون و 256 هزار تومان و در آبان 94 مبلغ 2 میلیون و صد هزار تومان بوده است.

وی تاکید کرد: در آموزش و پرورش دارایی‌های زیادی داریم و در بهترین حالت نیز دولت 15 درصد از سهم خود را به آموزش و پرورش می‌دهد حال اگر اعتبارات ما 40 درصد افزایش پیدا کند یعنی 30 هزار میلیارد تومان به 42 هزار میلیارد تومان برسد می‌توانیم مدارس را از این وضعیت خارج کنیم و باید 40 درصد اعتبار آموزش و پرورش در برنامه 5 ساله افزایش یابد که این از منابع دولتی امکان‌پذیر نیست.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزير آموزش و پرورش گفت: باید به دارایی‌های سرشار آموزش و پرورش دست یابیم چرا که ما دارایی‌های زیادی داریم اما سرمایه کم داریم و یکی از کمک‌های شما در سازمان دانش‌آموزی می‌تواند این طور باشد چرا که متوجه می‌شوید کدام دارایی را به سرمایه تبدیل کنیم و دومین ویژگی شما شعبه‌های متفاوت و مویرگی پیچیده این سازمان در سراسر کشور است.

وی خاطرنشان کرد: تجربه موفق اجرای توزیع شیر توسط سازمان دانش‌آموزی تجربه ارزشمندی است که در تبدیل دارایی به سرمایه از پتانسیل سازمان دانش‌آموزی استفاده می‌کنیم و باید باور کنیم راهی جز این نداریم تا دارایی را در حوزه منابع انسانی و اموال منقول و غیرمنقول را تبدیل به سرمایه کنیم و ارزش افزوده آن را برای آن 40 درصد ارائه دهیم.

بطحایی تاکید کرد: اگر شما بتوانیم از دل دارایی‌هایی که در اختیار داریم ارزش افزوده را بیرون بکشیم دیگر نیازی به بودجه عمومی دولت نداریم.

پيش بيني بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال جاری

لایسنس نود 32 ورژن 5

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author