پرچم آمریکا و اسرائیل در یمن به آتش کشیده شد

پرچم آمریکا و اسرائیل در یمن به آتش کشیده شد
ساکنان شهر «ذمار» یمن امروز ضمن برپایی تجمع در محکومیت حضور نیروهای آمریکایی در مناطق جنوبی یمن، پرچم آمریکا و اسرائیل را آتش زدند.

پرچم آمریکا و اسرائیل در یمن به آتش کشیده شد

ساکنان شهر «ذمار» یمن امروز ضمن برپایی تجمع در محکومیت حضور نیروهای آمریکایی در مناطق جنوبی یمن، پرچم آمریکا و اسرائیل را آتش زدند.
پرچم آمریکا و اسرائیل در یمن به آتش کشیده شد

فروش بک لینک

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author