پروژه مشارکتی مدرسه ۱۲ کلاسه «تائب»در رشت افتتاح شد

پروژه مشارکتی مدرسه ۱۲ کلاسه «تائب»در رشت افتتاح شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، پروژه مشارکتی مدرسه ۱۲ کلاسه تائب با مساحت یک هزار و ۶۷۰ مترمربع افتتاح شد.

بر اين اساس؛ زیربنای اين پروژه یک هزار و ۶۵۵ مترمربع با اعتبار ۱۷ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال و در دو طبقه احداث شده است.

پروژه مشارکتی مدرسه ۱۲ کلاسه «تائب»در رشت افتتاح شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، پروژه مشارکتی مدرسه ۱۲ کلاسه تائب با مساحت یک هزار و ۶۷۰ مترمربع افتتاح شد.

بر اين اساس؛ زیربنای اين پروژه یک هزار و ۶۵۵ مترمربع با اعتبار ۱۷ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال و در دو طبقه احداث شده است.

پروژه مشارکتی مدرسه ۱۲ کلاسه «تائب»در رشت افتتاح شد

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author