پرداخت همزمان حقوق ومزایای فرهنگیان شاغل به صورت همزمان برای اولین بار

پرداخت همزمان حقوق ومزایای فرهنگیان شاغل به صورت همزمان برای اولین بار

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش, منصور مجاوری گفت :  در راستای منويات مقام معظم رهبری در اجرای بند های 16 و 19 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی سیاست های دولت در زمینه شفاف سازی مالی به ویژه  در خصوص حقوق کارمندان  برای اولین بار وزارت آموزش و پرورش  با همكاري معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور و بانك مركزي كشور و سازمان برنامه و بودجه اقدام به پياده سازي طرح ملي پرداخت حقوق يكپارچه نمود .
مجاوری افزود :در فاز نخست  این طرح در تاريخ يكم آذرماه 1395 براي نخستين بار قريب 45 درصد كاركنان دولت  يعني فرهنگيان به صورت واحد و در يك لحظه حقوق خود را دریافت نمودند .
وی تصربح کرد :این کار براساس یک فرایند بسیار فشرده وتخصصی صورت گرفته است و باعث می شود که از این ماه به بعد بدون نگرانی در تاخیر وفاصله زمانی بین استانها کلیه پرداختهای حقوق ومزایا به صورت یکپارچه وبا یک روش اجرا وپرداخت شود .

پرداخت همزمان حقوق ومزایای فرهنگیان شاغل به صورت همزمان برای اولین بار

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش, منصور مجاوری گفت :  در راستای منويات مقام معظم رهبری در اجرای بند های 16 و 19 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی سیاست های دولت در زمینه شفاف سازی مالی به ویژه  در خصوص حقوق کارمندان  برای اولین بار وزارت آموزش و پرورش  با همكاري معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور و بانك مركزي كشور و سازمان برنامه و بودجه اقدام به پياده سازي طرح ملي پرداخت حقوق يكپارچه نمود .
مجاوری افزود :در فاز نخست  این طرح در تاريخ يكم آذرماه 1395 براي نخستين بار قريب 45 درصد كاركنان دولت  يعني فرهنگيان به صورت واحد و در يك لحظه حقوق خود را دریافت نمودند .
وی تصربح کرد :این کار براساس یک فرایند بسیار فشرده وتخصصی صورت گرفته است و باعث می شود که از این ماه به بعد بدون نگرانی در تاخیر وفاصله زمانی بین استانها کلیه پرداختهای حقوق ومزایا به صورت یکپارچه وبا یک روش اجرا وپرداخت شود .

پرداخت همزمان حقوق ومزایای فرهنگیان شاغل به صورت همزمان برای اولین بار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author