پذیرش «76هزار نفر روز» میهمان نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان استان

پذیرش «76هزار نفر روز» میهمان نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان غربي، فریدون سید مصطفوی» اظهاركرد : این تعداد شامل 38 هزار و 393 نفر و در قالب 9هزار و 80 خانواده بود که در باشگاه های فرهنگیان، خانه های معلم و مدارس استان پذیرش و اسکان داده شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش  استان آذربایجان غربی تصريح کرد: شهرستان های ماکو ، مهاباد، ارومیه و خوی بیشترین میزان مسافران نوروزی را پذیرا بودند.

وی خاطرنشان كرد : امسال یکهزار و 231 اتاق در قالب مدارس، باشگاه فرهنگیان و خانه معلم برای پذیرایی از میهمانان فرهنگی تجهیز و آماده شده بود.

سیدمصطفوی افزود : باشگاه های فرهنگیان استان آذربایجان غربی با 286 تخت و اردوگاه های استان شامل 120 تخت و خانه های معلم استان با 284 تخت برای مسافران نوروزی ارائه خدمات می کردند.

پذیرش «76هزار نفر روز» میهمان نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان غربي، فریدون سید مصطفوی» اظهاركرد : این تعداد شامل 38 هزار و 393 نفر و در قالب 9هزار و 80 خانواده بود که در باشگاه های فرهنگیان، خانه های معلم و مدارس استان پذیرش و اسکان داده شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش  استان آذربایجان غربی تصريح کرد: شهرستان های ماکو ، مهاباد، ارومیه و خوی بیشترین میزان مسافران نوروزی را پذیرا بودند.

وی خاطرنشان كرد : امسال یکهزار و 231 اتاق در قالب مدارس، باشگاه فرهنگیان و خانه معلم برای پذیرایی از میهمانان فرهنگی تجهیز و آماده شده بود.

سیدمصطفوی افزود : باشگاه های فرهنگیان استان آذربایجان غربی با 286 تخت و اردوگاه های استان شامل 120 تخت و خانه های معلم استان با 284 تخت برای مسافران نوروزی ارائه خدمات می کردند.

پذیرش «76هزار نفر روز» میهمان نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان استان

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author