پذیرش بیش از 380 هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان

پذیرش بیش از 380 هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، مصطفی خزاعی ، اظهار کرد: از آغاز فعالیت پایگاه های اسکان تابستانی فرهنگیان  استان تاکنون 182 هزار و 412 نفر در این پایگاه ها مورد پذیرش قرار گرفته اند.

 خزاعی افزود: از این تعداد 155 هزار و 477 نفر میهمان فرهنگی و 26هزار و 935نفر از سایر اقشار بودند که در مراکز اسکان استان پذیرش شده اند.

 وی خاطرنشان کرد: در مجموع 46هزار و 108خانوار در مدارس و دیگر مراکز مربوط به آموزش و پرورش استان اسکان داده شدند.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به ظرفیت های فرهنگی، جاذبه های مذهبی، تاریخی و اماکن گردشگری استان همدان، گفت: این ظرفیت ها باعث شده تا مسافران تابستانی به ویژه فرهنگیان شریف حضور پررنگی در پایتخت تاریخ و تمدن ایران داشته باشند.

پذیرش بیش از 380 هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، مصطفی خزاعی ، اظهار کرد: از آغاز فعالیت پایگاه های اسکان تابستانی فرهنگیان  استان تاکنون 182 هزار و 412 نفر در این پایگاه ها مورد پذیرش قرار گرفته اند.

 خزاعی افزود: از این تعداد 155 هزار و 477 نفر میهمان فرهنگی و 26هزار و 935نفر از سایر اقشار بودند که در مراکز اسکان استان پذیرش شده اند.

 وی خاطرنشان کرد: در مجموع 46هزار و 108خانوار در مدارس و دیگر مراکز مربوط به آموزش و پرورش استان اسکان داده شدند.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به ظرفیت های فرهنگی، جاذبه های مذهبی، تاریخی و اماکن گردشگری استان همدان، گفت: این ظرفیت ها باعث شده تا مسافران تابستانی به ویژه فرهنگیان شریف حضور پررنگی در پایتخت تاریخ و تمدن ایران داشته باشند.

پذیرش بیش از 380 هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author