وزیرآموزش و پرورش مروج ایده های استاد مطهری و تبیین کننده راه اصبل انقلاب اسلامی است

وزیرآموزش و پرورش مروج ایده های استاد مطهری و تبیین کننده راه اصبل انقلاب اسلامی است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، شامگاه امروز علي اصغرفاني در ديدار با خانواده استادمطهري، اظهاركرد: استاد مطهري اسوه اي براي جامعه علمي كشور و ایدئولوگ انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه برخی از آثار شهید مطهری با همان ادبیات خاص خودش قابل استفاده برای دانش آموزان نیست ، تصریح کرد: در سال 93 ، پیشنهاد آموزش و پرورش بازنویسی آثار استاد مطهری  با سن آموزشي دانش آموزان بود اما به دلیل برخی موانع این اتفاق تاکنون رخ نداده است و باید شرایط را فراهم کنیم تا همه آثار استاد مطهری قابل استفاده برای دانش آموزان باشد.

عضو کابینه تدبیر و امید تصریح کرد: آثار بازنویسی شده استاد مطهری می تواند به شکل سیر مطالعاتی و در قالب مسابقات کناب خوانی و مسائل فرهنگی در بین دانش آموزان ترویج پیدا کندو لازمه این کار تسریع در متناسب سازی همه آثار استاد می باشد و در غیر اینصورت برخی از اندیشه های شهید مطهری قابل دست یافتن برای دانش آموزان نخواهد بود.

قانی خاطرنشان کرد :  ترویج آثار شهید مطهری در بین دانش آموزان و در قالب سیر مطالعاتی می تواند به تربیت مطلوب دانش آموزان مطابق سند تحول بینجامد و این مهم خدمت به استاد نیست بلکه خدمت برای اسلام و تبیین کننده راه اصیل انقلاب است.

وزیرآموزش و پرورش مروج ایده های استاد مطهری و تبیین کننده راه اصبل انقلاب اسلامی است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، شامگاه امروز علي اصغرفاني در ديدار با خانواده استادمطهري، اظهاركرد: استاد مطهري اسوه اي براي جامعه علمي كشور و ایدئولوگ انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه برخی از آثار شهید مطهری با همان ادبیات خاص خودش قابل استفاده برای دانش آموزان نیست ، تصریح کرد: در سال 93 ، پیشنهاد آموزش و پرورش بازنویسی آثار استاد مطهری  با سن آموزشي دانش آموزان بود اما به دلیل برخی موانع این اتفاق تاکنون رخ نداده است و باید شرایط را فراهم کنیم تا همه آثار استاد مطهری قابل استفاده برای دانش آموزان باشد.

عضو کابینه تدبیر و امید تصریح کرد: آثار بازنویسی شده استاد مطهری می تواند به شکل سیر مطالعاتی و در قالب مسابقات کناب خوانی و مسائل فرهنگی در بین دانش آموزان ترویج پیدا کندو لازمه این کار تسریع در متناسب سازی همه آثار استاد می باشد و در غیر اینصورت برخی از اندیشه های شهید مطهری قابل دست یافتن برای دانش آموزان نخواهد بود.

قانی خاطرنشان کرد :  ترویج آثار شهید مطهری در بین دانش آموزان و در قالب سیر مطالعاتی می تواند به تربیت مطلوب دانش آموزان مطابق سند تحول بینجامد و این مهم خدمت به استاد نیست بلکه خدمت برای اسلام و تبیین کننده راه اصیل انقلاب است.

وزیرآموزش و پرورش مروج ایده های استاد مطهری و تبیین کننده راه اصبل انقلاب اسلامی است

آپدیت نود 32 جدید امروز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author