وزير آموزش و پرورش وارد استان سمنان شد

وزير آموزش و پرورش وارد استان سمنان شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ، ظهر امروز علي اصغر فاني وارد استان سمنان شد و مورد استقبال رسمي مسئولين استاني  و مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان و همچنين مقدمات لشگري و كشوري قرار گرفت.

در راستای سفر هیئت دولت به استان سمنان، وزیر آموزش و پرورش به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به شهرستان هاي مهدیشهر و شهميرزاد سفر می کند.

براين اساس ؛ افتتاح 8 واحد مسكن مهر شهرستان، بازديد از اردوگاه كميته حضرت امام خميني «ره» افتتاح ساختمان دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي ، شركت در جلسه شوراي اداري شهرستان مهديشهر بخشي از برنامه هاي سفر يك روزه علي اصغر فاني به استان سمنان است.

وزير آموزش و پرورش وارد استان سمنان شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ، ظهر امروز علي اصغر فاني وارد استان سمنان شد و مورد استقبال رسمي مسئولين استاني  و مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان و همچنين مقدمات لشگري و كشوري قرار گرفت.

در راستای سفر هیئت دولت به استان سمنان، وزیر آموزش و پرورش به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به شهرستان هاي مهدیشهر و شهميرزاد سفر می کند.

براين اساس ؛ افتتاح 8 واحد مسكن مهر شهرستان، بازديد از اردوگاه كميته حضرت امام خميني «ره» افتتاح ساختمان دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي ، شركت در جلسه شوراي اداري شهرستان مهديشهر بخشي از برنامه هاي سفر يك روزه علي اصغر فاني به استان سمنان است.

وزير آموزش و پرورش وارد استان سمنان شد

بک لینک رنک 5

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author