وزرای خارجه ایران و کانادا برای اولین بار از زمان قطع روابط دیدار کردند

وزرای خارجه ایران و کانادا برای اولین بار از زمان قطع روابط دیدار کردند
وزیران خارجه ایران و کانادا روز سه‌شنبه برای اولین بار از زمان قطع روابط دو کشور، دیدار کردند.

وزرای خارجه ایران و کانادا برای اولین بار از زمان قطع روابط دیدار کردند

وزیران خارجه ایران و کانادا روز سه‌شنبه برای اولین بار از زمان قطع روابط دو کشور، دیدار کردند.
وزرای خارجه ایران و کانادا برای اولین بار از زمان قطع روابط دیدار کردند

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author