ورود 18 هزار نیروی جدید به آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده

ورود 18 هزار نیروی جدید به آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مركزي، علی زرافشان در نشست مشترک روسا، معاونان مناطق آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار كرد: عمده نیروهای دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان در دوره ابتدایی است و از پنج هزار جذبی جدید یک هزار و 800 نفر استادکار به نیروهای هنرستان اضافه می شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: در جدول مصوب کتاب های درسی دانش آموزان، سری مجموعه درسی جدید با عنوان های انسان و سلامت، انسان با محیط زیست، کارآفرین و سواد رسانه ای گنجانده شده است.

زرافشان تصریح کرد: براساس این مصوبه دانش آموزان ابتدا از پایه نهم مستقیم وارد رشته و شاخه خود را انتخاب می‌کنند. براین اساس هدایت تحصیلی از دوره دوم متوسطه به دوره اول متوسطه منتقل می‌شود.

زرافشان با اشاره به شمار دانش‌آموزان در قانون برنامه ششم توسعه گفت: براساس این  قانون به منظور توازن در رشته‌های تحصیلی و تامین نیروی انسانی متناسب با نیازها و امکانات کشور، تعداد دانش آموزان در شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش باید به 48.26 درصد و دانش‌آموزان شاخه نظری نیاز است که به 51.74 درصد تغییر کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در برنامه توسعه ششم در سه سال نخست آن 350 هزار نفر با افزایش یک پایه به شاخه آموزشی فنی‌وحرفه‌ای اضافه می‌شود.

وی، در ادامه شیوه جدید فروش کتاب های درسی در سال تحصیلی جدید را یادآور شد و گفت: امسال به عنوان تجربه جدید که در استان تهران کسب شده، فروش کتاب های درسی به شکل الکترونیکی انجام می شود و توزیع آن نیز از دهم شهریور ماه کلید می خورد.

ورود 18 هزار نیروی جدید به آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مركزي، علی زرافشان در نشست مشترک روسا، معاونان مناطق آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار كرد: عمده نیروهای دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان در دوره ابتدایی است و از پنج هزار جذبی جدید یک هزار و 800 نفر استادکار به نیروهای هنرستان اضافه می شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: در جدول مصوب کتاب های درسی دانش آموزان، سری مجموعه درسی جدید با عنوان های انسان و سلامت، انسان با محیط زیست، کارآفرین و سواد رسانه ای گنجانده شده است.

زرافشان تصریح کرد: براساس این مصوبه دانش آموزان ابتدا از پایه نهم مستقیم وارد رشته و شاخه خود را انتخاب می‌کنند. براین اساس هدایت تحصیلی از دوره دوم متوسطه به دوره اول متوسطه منتقل می‌شود.

زرافشان با اشاره به شمار دانش‌آموزان در قانون برنامه ششم توسعه گفت: براساس این  قانون به منظور توازن در رشته‌های تحصیلی و تامین نیروی انسانی متناسب با نیازها و امکانات کشور، تعداد دانش آموزان در شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش باید به 48.26 درصد و دانش‌آموزان شاخه نظری نیاز است که به 51.74 درصد تغییر کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در برنامه توسعه ششم در سه سال نخست آن 350 هزار نفر با افزایش یک پایه به شاخه آموزشی فنی‌وحرفه‌ای اضافه می‌شود.

وی، در ادامه شیوه جدید فروش کتاب های درسی در سال تحصیلی جدید را یادآور شد و گفت: امسال به عنوان تجربه جدید که در استان تهران کسب شده، فروش کتاب های درسی به شکل الکترونیکی انجام می شود و توزیع آن نیز از دهم شهریور ماه کلید می خورد.

ورود 18 هزار نیروی جدید به آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author