ورود مدارس آموزش از راه دور به رشته فنی و حرفه ای

ورود مدارس آموزش از راه دور به رشته فنی و حرفه ای

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، گودرز شاهمرادی با بيان اين كه مدارس آموزش از راه دور طبق ضوابط عمومی آموزش و پرورش عمل می کنند ، اظهاركرد : استقرار ساختار جدید آموزشی، با تغییر در آیین نامه ها، در مدارس آموزش از راه دور هم تسری پیدا می کند.

وي خاطرنشان كرد : هم اکنون در مرحله استقرار دوره دوم متوسطه، با روشن شدن عناوین و برنامه های درسی، به تناسب رویکرد آموزش از راه دور- که نیم‌سالی واحدی است- تغییرات در این بخش اعمال و پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش و قبل از شروع سال تحصیلی جدید به مدارس ابلاغ می شود.

شاهمرادی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت در این تغییر ساختار توجه به آمایش سرزمینی است که از مسائل اساسی آموزش و پرورش است. تعاملی که شورای عالی آموزش و پرورش با سایر دستگاه ها برای هماهنگی به وجود آورده است به ساماندهی همه بخش ها در جامعه کمک می کند.

مدیرکل آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تفاوت های هدایت تحصیلی در مدارس آموزش از راه دور در مقایسه با مدارس عادی افزود : در آموزش از راه دور با توجه به اینکه غالب فراگیران ما بزرگسال هستند، محدودیت ادامه کار آنها بیش از دانش آموزان حضوری است، ما سعی می کنیم به تناسب ظرفیت های افراد خصوصا شغل آنها، که موضوعی تاثیرگذار است، از سیاست های کلی آموزش و پرورش در امر هدایت تحصیلی تبعیت کنیم و تعادل میان رشته ها را به تناسب نیازهای متفاوت جامعه برقرار کنیم.

وی به سیاست های آموزش و پرورش مبنی بر هدایت دانش آموزان به سمت رشته های مهارتی اشاره كرد و افزود: در حال حاضر مدارس آموزش از راه دور در شاخه های نظری و کاردانش فعالیت می کند که فعالیت در بخش فنی حرفه ای در دست بررسی است و چنانچه با دوستان فنی و حرفه ای به توافق برسیم قطعا در این بخش ورود می کنیم.

شاهمرادی ادامه داد: در حال حاضر 40 درصد از فراگیران متوسطه دوم ما در کاردانش مشغول به تحصیل هستند و ما سعی می کنیم به تأسی از سیاست های آموزش و پرورش در هدایت تحصیلی دانش آموزان توجیهات و تبلیغات لازم را در اختیار دانش آموزان بگذاریم.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود گرایش های کاذب به مشاغل است که یک معضل فرهنگی است و هرچه مشاوران ما، که یکی از منابع موثق هستند، بتوانند درخصوص رشته های مهارتی و تاثیر آنها در زندگیاجتماعی روشنگری کنند، طبعا افراد در انتخابشان تجدید نظر می کنند.

مدیرکل آموزش از راه دور آموزش و پرورش در پایان با پرداختن به موضوع کیفیت بخشی و استقرار مدیریت کیفیت گفت: در سال 95 این بحث را با جدیت بیشتری پیگیری می کنیم. با تکلیفی که وزیر محترم در شورای معاونین در اسفند ماه بر عهده ما و مجموعه معاونین گذاشته که بتوانیم از ظرفیت هایی که در آموزش و پرورش وجود دارد و انعطافی که در این سیستم هست برای پوشش تحصیلی بیشتر استفاده کنیم. این اتفاق مبارکی است و ما سعی می کنیم با کمیته مشترکی که از معاونین آموزش و پرورش تشکیل شده ظرفیت های جدیدی احصا کنیم که جزئیات آن را انشاء الله بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

ورود مدارس آموزش از راه دور به رشته فنی و حرفه ای

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، گودرز شاهمرادی با بيان اين كه مدارس آموزش از راه دور طبق ضوابط عمومی آموزش و پرورش عمل می کنند ، اظهاركرد : استقرار ساختار جدید آموزشی، با تغییر در آیین نامه ها، در مدارس آموزش از راه دور هم تسری پیدا می کند.

وي خاطرنشان كرد : هم اکنون در مرحله استقرار دوره دوم متوسطه، با روشن شدن عناوین و برنامه های درسی، به تناسب رویکرد آموزش از راه دور- که نیم‌سالی واحدی است- تغییرات در این بخش اعمال و پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش و قبل از شروع سال تحصیلی جدید به مدارس ابلاغ می شود.

شاهمرادی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت در این تغییر ساختار توجه به آمایش سرزمینی است که از مسائل اساسی آموزش و پرورش است. تعاملی که شورای عالی آموزش و پرورش با سایر دستگاه ها برای هماهنگی به وجود آورده است به ساماندهی همه بخش ها در جامعه کمک می کند.

مدیرکل آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تفاوت های هدایت تحصیلی در مدارس آموزش از راه دور در مقایسه با مدارس عادی افزود : در آموزش از راه دور با توجه به اینکه غالب فراگیران ما بزرگسال هستند، محدودیت ادامه کار آنها بیش از دانش آموزان حضوری است، ما سعی می کنیم به تناسب ظرفیت های افراد خصوصا شغل آنها، که موضوعی تاثیرگذار است، از سیاست های کلی آموزش و پرورش در امر هدایت تحصیلی تبعیت کنیم و تعادل میان رشته ها را به تناسب نیازهای متفاوت جامعه برقرار کنیم.

وی به سیاست های آموزش و پرورش مبنی بر هدایت دانش آموزان به سمت رشته های مهارتی اشاره كرد و افزود: در حال حاضر مدارس آموزش از راه دور در شاخه های نظری و کاردانش فعالیت می کند که فعالیت در بخش فنی حرفه ای در دست بررسی است و چنانچه با دوستان فنی و حرفه ای به توافق برسیم قطعا در این بخش ورود می کنیم.

شاهمرادی ادامه داد: در حال حاضر 40 درصد از فراگیران متوسطه دوم ما در کاردانش مشغول به تحصیل هستند و ما سعی می کنیم به تأسی از سیاست های آموزش و پرورش در هدایت تحصیلی دانش آموزان توجیهات و تبلیغات لازم را در اختیار دانش آموزان بگذاریم.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود گرایش های کاذب به مشاغل است که یک معضل فرهنگی است و هرچه مشاوران ما، که یکی از منابع موثق هستند، بتوانند درخصوص رشته های مهارتی و تاثیر آنها در زندگیاجتماعی روشنگری کنند، طبعا افراد در انتخابشان تجدید نظر می کنند.

مدیرکل آموزش از راه دور آموزش و پرورش در پایان با پرداختن به موضوع کیفیت بخشی و استقرار مدیریت کیفیت گفت: در سال 95 این بحث را با جدیت بیشتری پیگیری می کنیم. با تکلیفی که وزیر محترم در شورای معاونین در اسفند ماه بر عهده ما و مجموعه معاونین گذاشته که بتوانیم از ظرفیت هایی که در آموزش و پرورش وجود دارد و انعطافی که در این سیستم هست برای پوشش تحصیلی بیشتر استفاده کنیم. این اتفاق مبارکی است و ما سعی می کنیم با کمیته مشترکی که از معاونین آموزش و پرورش تشکیل شده ظرفیت های جدیدی احصا کنیم که جزئیات آن را انشاء الله بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

ورود مدارس آموزش از راه دور به رشته فنی و حرفه ای

بک لینک رنک 7

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author