هیلاری کلینتون بهتر از همه مفهوم «حامی اسراییل» بودن را می‌داند

هیلاری کلینتون بهتر از همه مفهوم «حامی اسراییل» بودن را می‌داند
روزنامه هاآرتص تاکید کرد که تنها هیلاری کلینتون به معنای واقعی حامی رژیم صهیونیستی بوده و دیگر نامزدهای انتخابات آمریکا برنامه منطقی برای توسعه روابط با این رژیم ندارند.

هیلاری کلینتون بهتر از همه مفهوم «حامی اسراییل» بودن را می‌داند

روزنامه هاآرتص تاکید کرد که تنها هیلاری کلینتون به معنای واقعی حامی رژیم صهیونیستی بوده و دیگر نامزدهای انتخابات آمریکا برنامه منطقی برای توسعه روابط با این رژیم ندارند.
هیلاری کلینتون بهتر از همه مفهوم «حامی اسراییل» بودن را می‌داند

خرید بک لینک

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author