هوشمند سازي 200 كلاس درس استان در طول سال جاري

هوشمند سازي 200 كلاس درس استان در طول سال جاري

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهارمحال و بختياري، بهروز اميدي اظهاركرد : هم اكنون از مجموع 9 هزار و 522 كلاس درس در استان 800كلاس هوشمندسازي شده است.

مدير كل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختياري با بيان اين كه براي هوشمندسازي هر كلاس درس بيش از 50 ميليون ريال اعتبار نياز است ،افزود:200 كلاس درس در مناطق 17گانه آموزش و پرورش استان در سال جاري هوشمندسازي مي شوند.

وي با اشاره به اينكه تاكنون 31 مدرسه در استان هوشمند سازي شده است، اظهاركرد: با توجه به كمبود اعتبارات اجراي طرح هاي عمراني از جمله تجهيز مدارس، ساخت و ساز و مقاوم سازي واحدهاي آموزشي نيازمند كمك خيران است.

اميدي از وجود دوهزار و 655 مدرسه در استان خبر داد و افزود: در سال تحصيلي 95-94 ، 180 هزار دانش‌آموز در مدارس حضور داشتند كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال تحصيلي 96-95 به 185 هزار دانش‌آموز برسد.

هوشمند سازي 200 كلاس درس استان در طول سال جاري

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهارمحال و بختياري، بهروز اميدي اظهاركرد : هم اكنون از مجموع 9 هزار و 522 كلاس درس در استان 800كلاس هوشمندسازي شده است.

مدير كل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختياري با بيان اين كه براي هوشمندسازي هر كلاس درس بيش از 50 ميليون ريال اعتبار نياز است ،افزود:200 كلاس درس در مناطق 17گانه آموزش و پرورش استان در سال جاري هوشمندسازي مي شوند.

وي با اشاره به اينكه تاكنون 31 مدرسه در استان هوشمند سازي شده است، اظهاركرد: با توجه به كمبود اعتبارات اجراي طرح هاي عمراني از جمله تجهيز مدارس، ساخت و ساز و مقاوم سازي واحدهاي آموزشي نيازمند كمك خيران است.

اميدي از وجود دوهزار و 655 مدرسه در استان خبر داد و افزود: در سال تحصيلي 95-94 ، 180 هزار دانش‌آموز در مدارس حضور داشتند كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال تحصيلي 96-95 به 185 هزار دانش‌آموز برسد.

هوشمند سازي 200 كلاس درس استان در طول سال جاري

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author