هنرهای تجسمی درک دانش آموزان را به مسائل اجتماعی افزایش می دهد

هنرهای تجسمی درک دانش آموزان را به مسائل اجتماعی افزایش می دهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ،محمد رضا جهان در حاشیه برگزاری آزمون  مسابقات جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های فنی و حرفه ای سراسر کشور در سمنان اظهار كرد: نمایشگاه های هنر های تجسمی فصل جدیدی در بازگویی مهم ترین مشکلات اجتماعی است که هنرجویان خلاق می تواند با بررسی مشکلات اجتماعی، درآمد زایی مناسبی از طرح ها داشته باشند.

وی افزود: هنر، همسوی اقتصاد مقاومتی حرکت می کند و با طراحی های صنعتی و معماری و طراحی لباس زمینه اشتغال جوانان را فراهم کند.

جهان ادامه داد: زبان هنر علاوه بر هنر دیداری می تواند در هنرهای نمایشی و شنیداری و کلامی بسیار مؤثر باشد و در سال جاری با کمک اداره کل فنی و حرفه ای سمنان برنامه های مهمی برای ارتقا این هنر در استان در نظر داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اضافه کرد: تدوین برنامه جامع راهبردی هنر تجسمی در سال جاری از مهم ترین اهداف اداره کل آموزش و پرورش استان است که می توان در قالب همکاری های مشترک با هنرجویان درآمد زایی مناسبی از طرح های تجسمی داشت.

جهان تصریح کرد : مخاطب شناسی یکی از محوری ترین اهداف هنر تجسمی است که می توان با نگاه مثبت به وقایع روز چالش های اجتماعی را به مسئولان گوشزد کرد.

وی برگزاری جشنوار ملی هنرهای تجسمی هنرستان های فنی و حرفه ای در استان سمنان را یک فرصت مهم برای آشنایی هنر جویان دانست و افزود: ارتقا کیفی هنر در استان سمنان با برگزاری همایش های کشوری فراهم خواهد شد و استفاده از ظرفیت های این جشنواره می تواند راهگشای کاهش بیکاری در استان سمنان باشد.

هنرهای تجسمی درک دانش آموزان را به مسائل اجتماعی افزایش می دهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ،محمد رضا جهان در حاشیه برگزاری آزمون  مسابقات جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های فنی و حرفه ای سراسر کشور در سمنان اظهار كرد: نمایشگاه های هنر های تجسمی فصل جدیدی در بازگویی مهم ترین مشکلات اجتماعی است که هنرجویان خلاق می تواند با بررسی مشکلات اجتماعی، درآمد زایی مناسبی از طرح ها داشته باشند.

وی افزود: هنر، همسوی اقتصاد مقاومتی حرکت می کند و با طراحی های صنعتی و معماری و طراحی لباس زمینه اشتغال جوانان را فراهم کند.

جهان ادامه داد: زبان هنر علاوه بر هنر دیداری می تواند در هنرهای نمایشی و شنیداری و کلامی بسیار مؤثر باشد و در سال جاری با کمک اداره کل فنی و حرفه ای سمنان برنامه های مهمی برای ارتقا این هنر در استان در نظر داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اضافه کرد: تدوین برنامه جامع راهبردی هنر تجسمی در سال جاری از مهم ترین اهداف اداره کل آموزش و پرورش استان است که می توان در قالب همکاری های مشترک با هنرجویان درآمد زایی مناسبی از طرح های تجسمی داشت.

جهان تصریح کرد : مخاطب شناسی یکی از محوری ترین اهداف هنر تجسمی است که می توان با نگاه مثبت به وقایع روز چالش های اجتماعی را به مسئولان گوشزد کرد.

وی برگزاری جشنوار ملی هنرهای تجسمی هنرستان های فنی و حرفه ای در استان سمنان را یک فرصت مهم برای آشنایی هنر جویان دانست و افزود: ارتقا کیفی هنر در استان سمنان با برگزاری همایش های کشوری فراهم خواهد شد و استفاده از ظرفیت های این جشنواره می تواند راهگشای کاهش بیکاری در استان سمنان باشد.

هنرهای تجسمی درک دانش آموزان را به مسائل اجتماعی افزایش می دهد

پایگاه خبری مبارز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author